Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi Girişi Nasıl Yapılır?Yükseköğretim Kurulu, Türkiye yükseköğretiminin geleceği için önemli bir yatırım yaparak Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemini (YBYS) yeni bir mimari tasarımla ve alt yapısını güçlendirerek etkinleştirmiştir.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi Girişi Yapmak için Tıklayınız

Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarının istatistiki verilerle net bir şekilde ortaya konulması, strateji ve politika geliştirme süreçlerinin sistematik ve veriye dayalı olarak yürütülmesi ve tüm karar verme süreçlerinde karar kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan istatistik.yok.gov.tr kamuoyunun ilgi ve bilgisine açılmıştır.

Türkiye yükseköğretiminde kalite geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedeflenen ve beta versiyonu yayınlanan istatistik.yok.gov.tr web sitesinde üniversitelerin öğrenci sayılarından akademisyenlerin yayın sayılarına, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısından uluslararası öğrenci sayılarına kadar yükseköğretim kurumlarının tomografisini çekecek pek çok bilgi yer almaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden biri, anlık güncelleme ile bilgi akışının sürekli ve güvenilir olmasıdır.

KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU (KDR)

Yükseköğretim Kurulu tarafından bir Kurumsal Değerlendirme Sistemi oluşturulmuştur ve tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan Kurumsal Değerlendirme Raporu ilk kez bu yıl yayınlanmaktadır. Sistem üniversiteleri 4 açıdan değerlendirmektedir: Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Yayın, Topluma Hizmet ve Yönetsel Hizmetler.

Kurumsal Değerlendirme Raporu'nun birinci aşamasında üniversiteler sahip oldukları kaynaklar ve büyüklüklerine göre sıralanmakta, ikinci aşamasında ise sahip olduğu kaynakların nasıl kullandığına ilişkin bir performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Çalışma, kapsamı ve muhtevası ile ülkemizde ve dünyada yükseköğretimdeki kalite güvencesi çalışmalarına da olumlu yönde katkılarda bulunacaktır.

Kurumsal Değerlendirme Raporu, Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerle ilgili vereceği kararlarda, mevcut iş ve işlemlerin hızlanmasında ve üniversitelerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Gerek Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) gerekse istatistik.yok.gov.tr web sitesi ile Türkiye yükseköğretiminin sağlıklı bir envanteri çıkarılabilecek ve bu envanterler üzerinden yükseköğretimimizin büyüme ve yeniden inşa süreci daha sağlıklı bir tarzda sürdürülebilecektir.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi ve Kurumsal Değerlendirme Raporu'nda yer alan bazı temel göstergeler ekte sıralanmıştır:

Kategori: YÖK