Email: [email protected]   |   24/7 Support: 123-456-7890

YÖK’ün Kalite Kurulu Yasa Taslağı Hazır – YÖK | Kasım 2020

by | Feb 5, 2022 | Uncategorized

YÖK’ün Kalite Kurulu Yasa Taslağı Hazır – YÖK | Kasım 2020 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

YÖK’ün Kalite Kurulu Yasa Taslağı Hazır

YÖK, geçen aylarda yönetmeliği yayınlanan ve kurul üye seçimlerinin yapıldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu’na ilişkin hazırlanan yasa taslağını, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gönderdiğini açıkladı. Kalite Kurulu oluşturulması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu hatırlatılan açıklamada, kanun düzenlemesiyle ilgili de bilgi verildi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretimde çıktı kontrolünü sağlayacak Kalite Kurulu’nun oluşumu için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu hatırlatılarak, ‘Yükseköğretim Kanunu içerisinde Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili ama idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumuna ilişkin yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme ile yükseköğretim kurumlarımızın eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetlerinin, yükseköğretim kurumlarımızın misyon farklılıklarını da dikkate alarak, çıktı odaklı bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulması; bu sürecin yönetimi ve yönetişimi açısından Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ilgili paydaşlarının da içinde yer alacak şekilde teşekkülü; bu Kurul’un kurumsal iç ve dış değerlendirme ile program akreditasyonu merkezli dış değerlendirme sisteminin oluşturulması ve izlenmesi esaslı olmak üzere görev ve yetkileri ile bu değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini gerçekleştirecek bağımsız kuruluşların, Kurul’ca gerçekleştirilecek tescil süreçlerini içermesi hedefleniyor’ denildi.

KURUL, 21 ÜYEDEN OLUŞACAK

Açıklamada, Kalite Kurulu Kanun Düzenlemesi’yle ilgili şu bilgilere yer verildi:

‘- Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerir.

– Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında, Kalite Kurulu tarafından veya tescil yetkisi almış özel hukuk tüzel kişileri aracılığı ile kurumsal ve program bazında kalite güvence sistemlerinin tesisinden, belirli aralıklarla dış değerlendirilmesinin yapılmasından, yükseköğretim alanındaki kalite güvence çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanmasından ve ilgili diğer faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

– Kurul üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen beş, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dört, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından seçilen birer üye ve bir öğrenci temsilcisi olmak üzere, toplam yirmi bir üyeden oluşur. Yükseköğretim kurumlarını temsilen Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler; her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve güzel sanatlar olmak üzere farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim alanında uluslararası kuruluşlardan bir üye Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gözlemci olarak davet edilebilir.

SALT ÇOĞUNLUK İLE KARAR ALINACAK

– Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen üyeleri arasından salt çoğunlukla bir başkan seçer. Başkan, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyelerden birisini Başkan Yardımcısı olarak seçer. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci konseyi temsilcisinin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan ve Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu göreve seçilmelerinden itibaren kurumlarından izinli sayılırlar.

– Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.’

AKREDİTASYONDA UYGULANACAK İLKELER BELİRLEYECEK

Yasa taslağında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görevleri ise şöyle sıralandı:

‘- Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek,

– Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

– Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

– Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

– Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek,

– Dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

ÜNİVERSİTELER İÇİN KALİTE İYİLEŞTİRME TAVSİYELERİ DÜZENLEYECEK

– Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

– En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi, süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Yükseköğretim Kurul’undan talep etmek,

– Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

– Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirmek, uygun bulunanlara tescil yetkisi vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptal etmek,

– Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Yükseköğretim Kurulu’nu temsil etmek,

– Yükseköğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanunun amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.’

Kategori: YÖK

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com

Written By admin2

من افضل كتابة المحتوى المخضرمين في عدد من المجالات مثال المجالات العلمية والمعلوماتية وله العديد من الاعمال في الكثير من المواقع مثال موقع شركة مقابر للبيع في مصر ويساهم في تقديم محتوى مفيد وجذاب للزوار cell seo

مقالات ذات صلة

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

تعتبر المنازل من أهم الأصول لأي عائلة. يمكن استخدامها كمكان للعيش ومكان لتربية الأطفال وحتى مكان لتخزين الأشياء الثمينة. يعد المظهر الخارجي لمنزلك الهاشمي ستون من أهم الميزات التي تجعل منزلك فريدًا.فك وتركيب العفش كتالوج المنزل الخارجي هو سوق عبر الإنترنت يساعد أصحاب...

read more
فك وتركيب العفش

فك وتركيب العفش

تفكيك وتركيب الاثاث عملية تتطلب عناية وصبر ومهارة. إنها عملية يجب أن تكون على دراية بها لتجنب سدن للخدمات إتلاف أثاثك.ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين فيما يلي بعض النصائح المفيدة في شركة نقل عفش بالقطيف فك وتركيب الأثاث:ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين شركة نقل...

read more
ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

شرم الشيخ هي مدينة جميلة في مصر تشتهر بشواطئها الخلابة ومياهها الزرقاء الصافية. يمكن لزوار شرم الشيخ الاستمتاع بالكثير من الأنشطة مثل السباحة والغطس وركوب الأمواج شراعيًا. إذا كنت تبحث عن إجازة أكثر استرخاء، فهناك أيضًا العديد من المنتجعات الصحية الموجودة في شرم...

read more

0 Comments