YÖK'ten, ÖYP Alan Sınavı Açıklaması

YÖK'ten, ÖYP'deki alan sınavı için açıklama yapıldı.

ÖYP'nin amacı lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine, lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede, 2010 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla ÖYP puanı esas alınarak Başkanlığımızca merkezi yerleştirmeler yapılmıştır.

ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50'si ve varsa (şart değil!) yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınmaktadır.

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerine ilişkin sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.

*Henüz Merkezi Yerleştirme yapılmamıştır. Aralık ayında yapılması planlanmaktadır.

ÖYP'nin amacı öğretim üyesi ihtiyacı olan yükseköğretim Kurumlarının bu ihtiyacını karşılamak olup, tablodan görüleceği üzere 2010-2014 yılları arasında yılı Bütçe Kanunlarıyla bu amaçla tahsis edilen kadrolardan yaklaşık 3550'si boş kalmıştır.

Bunun başlıca sebepleri olarak ;

Yükseköğretim kurumlarının çeşitli gerekçeler ile merkezi yerleştirme ile ÖYP kapsamında araştırma görevlisi talebinde bulunmaması,

Öğretim üyesi ihtiyacının bulunduğu illerdeki Yükseköğretim Kurumlarının tercih edilmemesi,

Doktora eğitimleri tamamlandıktan sonra söz konusu üniversitelerde mecburi hizmetlerini yerine getirmek istememesi, gösterilebilir.

ODTÜ, Boğaziçi vb. gibi Uluslararası başarılara imza atan üniversiteler hiçbir dönemde ÖYP araştırma görevlisi kadro talebinde bulunmamışlardır.

Araştırma görevlisi alımları 31.07.2008 tarihinden itibaren 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca cari usul ile yapılmaktadır. Söz konusu kadroların ilanları Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanmakta olup, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadro ilanlarında söz konusu kadronun bulunduğu bölüm/anabilim dalına ait lisans ve yüksek lisans mezuniyet şartı aranmaktadır. Bunun haricinde adayı tanımlayan herhangi bir ifadeye yer verilmemektedir.

Söz konusu yönetmelik'in Ön değerlendirme başlıklı 10. Maddesinde, '... müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır',

Değerlendirme başlıklı 12. Maddesinde ise ' Ön değerlendirmeyi geçip giriş sınavına katılan adayların, ALES notunun %30'unu lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu hesaplanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.' hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Cari usulle araştırma görevlisi atamak torpil anlamını taşımamakta olup, atanma şartları ÖYP kapsamında atanacak araştırma görevlilerinden daha da ağırdır. Örneğin, ÖYP kadrolarına başvurularda yabancı dil puanı şart olarak aranmaz iken, cari usulle atanacak araştırma görevlilerinin başvurularında en az 50 yabancı dil puan şartı bulunmaktadır.

Kategori: YÖK