YKS Sınav Giriş Yerleri 2018 Açıklandı mı? – Yükseköğretim Kurumları Sınavı | Mayıs Ayı 2021

YKS Sınav Giriş Yerleri 2018 Açıklandı mı? – Yükseköğretim Kurumları Sınavı | Mayıs Ayı 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

YKS Sınav Giriş Yerleri 2018 Açıklandı mı?

YKS Sınav Giriş Yerleri 2018 Öğrenmek için Tıklayınız

2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS 2018) Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

Haziran 2018 tarihinde yapılacak 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2018-YKS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri henüz tamamlanmadı ancak ÖSYM’den gelen açıklamayla beraber takvim2019.com’dan giriş yerlerinizi öğrenebileceksiniz.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren 2018-YKS Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile Haziran 2018 tarihinden itibaren ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Sınava girerken adayın yanında bulundurması gerekenler:

Adaylar, 2018-YKS Sınava Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktıları ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyeceği için bu belgeyi sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden edinebilirsiniz.

Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Sınava girebilmeniz için 2018-YKS Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun da yanınızda bulunması zorunludur . Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Yeni Açıklanan Sınav Sisteminde Olmazsa Olmaz İki Ders:Türkçe-Matematik

YÖK başkanı yaptığı açıklamada Türkçe ve Matematik sorunlarının 5 puan türünde de etkili olacağını açıkladı.Yani artık şu kesinleşti:Öğrenciler matematik testinde hızlı sonuca ulaşmak için bol bol kitap okuyacak…Matematik dersinde formül ezberleme yerine konuların özüne vakıf olması gerekiyor..

Ayrıntıları yeni açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda okuduğunu anlama ön planda olacak.Hatta görünen o ki, matematik testinde öğrencilerin okuduğunu anlayarak yorumlayabilme yetenekleri ölçülecek.Akıl yürütmeye, muhakeme gücünü ölçmeye ve analitik düşünceye dayalı ezberden uzak, sorgulamaya dayalı sorular sorulacak.Kısaca matematik testine formüllere dayalı sorular devri kapandı.

Özetle,moda tabirle Test Tekniği: OUT…Bol Bol Okuma:İN

Yani Daha çok Türkçe,daha çok Matematik….

Henüz tarihi net olarak açıklanmayan 2018 YKS sınavı Haziran ayında bir hafta sonu Cumartesi-pazar üç oturum halinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) İle İlgili Temel Hususlar:

1) Sınav puan türleri 18’den 5’e indirilmiştir. Sınavlar bir hafta sonunda 3 oturumda tamamlanacak.

2) İlk ikisi cumartesi sabah ve öğleden sonra diğeri pazar günü yapılacak.

BİRİNCİ OTURUMA KATILMAK ZORUNLU

3) Bütün adayların cumartesi sabah yapılacak birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi uygulanacak. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanını belirleyecektir.Türkçe-Matematik her puan türünde de etkili olacak.

İKİNCİ OTURUMDA 4 TEST YAPILACAK

4) Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir ve öğleden sonra ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacak.Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da MEB müfredatına uyumlu olacak.

5) Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda yapılacak olup soru sayısı 80 olacak.

6) Sözel puan türünde, Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, sosyal bilimler testinin ağırlığı da yüzde 50 olacak. Sayısal puanda matematik testinin ağırlığı yüzde 50, fen bilimleri testinin ağırlığını ise yüzde 50 olacak.Eşit ağırlık puanda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, matematik testinin ağırlığı yine yüzde 50 olacak.

7) Ön lisansa yerleştirmelerde ise Temel Yeterlilik (TYT) Puanı esas alınacak.

8) Lisans programlarında ise dört puan türü sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil esas alınacak. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi yüzde 40 olacak.

4 YILLIK EĞİTİM HAKKI KAZANMAK İÇİN 180 PUAN ŞART

9) Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gerekiyor. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecektir. Temel yeterlilik puanı 200’ün üzerinde olan aday, puanını bir sonraki yıl için kullanabilecek.Temel Yeterlilik Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek

10) Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacak. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecek. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

BAŞARI SIRASI ŞARTI DEVAM EDECEK

11) Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecek. Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı aynı tutulmuştur.Yani geçen yıl uygulanan aşağıdaki başarı sırası uygulamasına devam edecek.

YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ YKS’YE OLUMLU-OLUMSUZ TEPKİLER (SOSYAL MEDYADAN DERLENDİ)

*Artık 4 sene biyoloji anlatmaya gerek kalmadı tıp fakültesine girecek öğrenci için biyolojinin etkisi %10 soru sayısı 13 .
Ben öğrenci olsam biyoloji yerine Türkçe çalışırım ne de olsa tıp fakültesine etkisi % %20
Tıp için
Türkçe 40 soru %20
Matematik 80 soru % 50
Fizik 14 soru %10
Kimya 13 soru %10
Biyoloji 13 soru %10

*Tarih dersini Tarihten silen sınav sistemi!!!…

*Şimdi TM öğrencileri ve 10.sınıftan öğrencilerle konuşuyorduk çocuklarda genel algı hemen oluştu bile ‘Hocam tarih dersi şimdi kalktı mı? Bundan sonra siz ne anlatacaksınız? ‘ diye sordular.Boğazım düğümlendi 26 senelik öğretmenlik hayatımda alanımın bu kadar aşağılanması değersizleştirilmesine şahit olmamıştım.

*Bu yeni sistemde 1. kademede fen ve sosyal testlerinin kaldırılması Bence iyi oldu ikinci sınavda 40 40 sorulması yerine 60 matematik 60 fen Belki daha iyi olabilirdi biraz önce bir arkadaşla yaptığımız hesaplamada sınavın genel olarak yüzde 50 matematik yüzde 20 Türkçe ve%30 fen bilimlerinin etki etkilediğini on gördük.(Tabii bu sayısal dan girecekler için geçerli). Şu anda matematiği halletmeyen bir öğrencinin diğer derslere çalışması yetersiz kalır.

*Tarih Öğretmeleri facebook ortak paylaşım platformu:

Üniversiteye geçiş sistemindeki en büyük değişiklik isminin YGS den YKS ye dönüşmesi….

Yine sınav var sınav odaklı bir sistemde Tarih Dersini hangi öğrenciye dinleteceğiz. Zaten Tarih sorularının etkisi sınavda çok az diyen bir öğrenciye.Bizler Tarih öğretmenleri olarak dersin önemi ile alakalı elimizden gelen uyarıları ilgili mercilere gönderdik. Ancak dikkate alınmadığını görüyoruz.Bu saatten sonra bu gençlere Tarih şuuru niçin verilmiyor gençler niçin tarihinden bihaber yetişiyor diyenin ağzına kürekle vururum haberiniz olsun.Artık dizilerden tarih öğrenmeye devam ederiz…

*Yeni sistemde ilk oturum yüzde 40 ikinci oturum yüzde 60 etkili olacak. Bu şu anlama geliyor. Fendeki bir sorunun değeri Türkçenin bir sorusundan daha fazla olacak. Soru sayısının az olması kesinlikle saçmalık. Bu durumda her konudan soru gelmeyecek. Bu da başarılı öğrenciyi seçmede ciddi bir sorun oluşturacak. Normal düzeydeki bir öğrencinin kendisinden daha başarılı bir öğrenciyi geçme ihtimali artacak. Yani şansa bağlı başarı ihtimali artacak. Sınavdaki toplam soru sayısının az olması her sorunun daha kıymetli olmasına sebep olacak. Eskiden sınavdaki bir soruyu doğru yapmak 1.000kişiye fark attırıyorduysa şimdi 3.000 kişiye fark atmaya sebep olabilecek. Bu sistemin ömrü kısa diyecem ama hangisinin ömrü uzun oldu ki?

Kategori: Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com