YKS Edebiyatta Bilinmesi GerekenlerEdebiyat çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Edebiyetta yüksek netler yapabilmek için ÖSYM'nin soru dokusunu,konu kapsamlarını iyi analiz etmemiz,neye ihtiyacımız olduğunu iyi belirlememiz gerekiyor.

ÖSYM'nin bakış açısını yakalamamız adına bu önemli.Bizler Edebiyat konularını anlatırken çıkmış soruları baz alıyoruz.ÖSYM'nin hangi konuda ne kadar ayrıntıya girdiğini tespit edip konu içeriklerimizi buna göre belirliyor gerekirse zenginleştiriyoruz.Ders anlatımımızı buna göre şekillendiriyoruz.

Bu yüzden öğrencilerimizin öğretmenlerin anlattığı konuları çok iyi dinlemeleri gerekiyor.

1. Edebiyat ile ilgili teknik bilgiler içeren sorular var bu yüzden terim kavram ve bilgi içeriğinden haberdar olunmalı.

Yazındal türler,şiir bilgisi (şiir türleri,şiirin yapısal özellikleri,şiirde ahengi oluşturan unsurlar şiirin teması,şiir dili,söz sanatları gibi konulları içeriyor)

2. Edebiyat dönemlerinden sorular geliyor.İslamiyet öncesi ve İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri bu dönemin ilk ürünleri: Kutadgubilik,Atabet'ül Hakayık,Divan-ı Lügat'it Türk,Divan-ı Hikmet gibi eserlerin ayrıntıları içerikleri,Halk Edebiyetı Divan Edebiyatı,Edebiyat akımları,Tanzimat Edebiyatı,Servet-i Fünun Edebiyatı,Milli Edebiyat,Cumhuriyet Dönemi Edebiyatını içeriyor bu tür sorular.Bunlar içinde Cumhuriyet Döneminden gelen sorular daha seçici nitelikte.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili soruların niteliği,öğrencilerin özellikle son dönem sanatçıların eserlerini,bu eserlerin içeriğini ve kahramanlarını iyi bilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.

Sanatçı ve eserlere ilişkin ayrıntılı bilgiler istenmesi,bu sınavın öğrencileri zorlayıcı bir sınav olduğunun göstergesi.Metin dönem ilişkilerini ve eser içeriklerini bilmeyi ve kullanmayı gerektiren sorular geliyor.

Dil Anlatım ve Edebiyat terimlerini bilen ve konular arası bağlantıyı kurabilen öğrencilerin yapabileceği sorular var.Konuları ezberlemekten çok konular arası ilişkilere,benzerliklere,farklılıklara odaklanılmalıdır.İşlenen konuyu daha önceki konularla kıyaslama yapmalı,benzerlikleri ve farklılıkları bulup birbirlerine etkisi olup olmadığını iyice irdemelidir.

Bu tür sorularda başarılı olabilmek için dönemlerin özellikleri çok iyi öğrenilmeli çünkü karşılaştırılmalı sorular var.Edebiyat dersi dinlenirken öğretmenin uyarıları çok önemli,bunlar dikkate alınmalı.Önemli yerler işaretlenmeli,anlatılanların benzerlik ve zıtlıkları karşılaştırılarak mukayese edebilme bilinci geliştirilmelidir.

Türkçe ve Edebiyat dersinde bilgiler özümsenmeye çalışılmalıdır.