Yeni Kurulan Fakülte ve Yüksekokullar Hangileri – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Eylül 2020

Yeni Kurulan Fakülte ve Yüksekokullar Hangileri – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Eylül 2020 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Yeni Kurulan Fakülte ve Yüksekokullar Hangileri

2017/10549 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2017/10581 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ankara İlinde Gülhane Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/10581
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ankara İlinde Gülhane Eczacılık Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 14/7/2017 tarihli ve 10766428 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2017/10582 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sudan’ın Başkenti Hartum’da Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/10582
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sudan’ın başkenti Hartum’da Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 14/7/2017 tarihli ve 10766392 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2017/10549

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak fakülte ve yüksekokulların kurulması ve kapatılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine. 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10549 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülteler kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumu bünyesinde yer alan yüksekokul kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

YGS-LYS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YGS LYS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir

Kategori: ÖSYM Tercih Kılavuzu

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com