Üniversitelerin Akademik Teşvik Puanları Açıklandı

Akademik personele geçen yıl itibarıyla getirilen akademik teşvik ödeneğine yapılan başvurular ve değerlendirmeler sonucunda almaya hak kazananlara ödemeler bu ay maaşları ile birlikte ödendi. Peki devlet üniversitelerinde bu ödenekten kaç öğretim elemanı faydalanacak ? İşte devlet üniversitelerinin akademik teşvik karnesi...

AKADEMİK TEŞVİK ÖDEMELERİ BU AYDAN İTİBAREN BAŞLADI

Bilindiği üzere, 'Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde, 'Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir.' hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinde akademik teşvik ödeneğine yapılan başvurular neticesinde ödeneği almaya hak kazananlara bu aybaşından itibaren bir yıl boyunca maaşları birlikte ödeme yapılacaktır.

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTIK

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre, Akademisyenler Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi, Patent, Atıf, Tebliğ ve Ödül olmak üzere dokuz kategoride yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenmesi üzerinden hesaplanan puan üzerinden akademik teşvik ödeneği almaktadırlar.

Bu kapsamda, ülkemizdeki devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden yüzde kaçının 2017 yılında bu ödenekten faydalanacağına yönelik bir çalışma yaparak, yükseköğretim kurumlarının AKADEMİK TEŞVİK KARNESİNİ ortaya koymaya çalıştık.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI ?

Ülkemizde faaliyette olan 108 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bu yükseköğretim kurumlarında ise 2016 yılı sonu itibarıyla 126 bin 536 akademisyen görev yapmaktadır. (Bknz. https://istatistik.yok.gov.tr/)

Yukarıda belirttiğimiz adresten yükseköğretim kurumlarının 2016 yılı sonu itibarıyla kadrolu öğretim elemanı sayılarını aldık. Daha sonra, üniversitelerin web sayfalarında duyurdukları Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını tek tek indirerek, bu ödenekten faydalanacakların sayısını tespit ettik. Bazı üniversitelerde listeler o kadar karmaşıktı ki samanlıkta iğne aradık diyebiliriz. Dolayısıyla küçük maddi hatalar olmuş olabilir !

Diğer taraftan, maalesef 108 devlet üniversitesinden 19'unun akademik teşvik ödeneği alacak öğretim elemanları ile ilgili dokümanları web sayfalarından temin edilemediği için çalışmamıza dahil edilememiştir.

Özellikle bu üniversiteler arasında ODTÜ, Boğaziçi, Ankara, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri gibi öğretim elemanı sayısı fazla olan köklü üniversitelerimizde yer almaktadır.

Bu üniversitelerin çoğunda akademik teşvikle ilgili olarak otomasyon sistemi kullanıldığından, öğretim elemanlarının akademik teşvik puanları web sayfalarında duyurulmamıştır.

Esasen bir üniversitenin bilimsel faaliyet açısından düzeyini gösterecek bu sayının kamuoyuyla paylaşılması güzel olurdu. Devlet sırrı gibi tutulması ne derece doğru oda tartışılır !

Söz konuş tabloda üniversitelerin kuruluş tarihlerini özellikle belirttik. Çünkü bir üniversitenin kendini emsali ile kıyaslaması en doğru olanıdır.

Genel durumu değerlendirdiğimizde, yükseköğretim kurumlarında 2017 yılında 36 bin 82 kişinin akademik teşvik ödeneğinden yararlanacağını öngörüyoruz. (Sayısını temin edemediğimiz 19 üniversite hariç olmak üzere)

126 binin üzerinden akademisyen olduğu dikkate alındığında, genel oran %28'ler düzeyinde önümüze çıkıyor. Ancak, yukarıda bahsettiğimiz üzere dahil edilemeyen 19 üniversitede 28 binin üzerinde öğretim elemanı olduğunu düşündüğümüzde, bu oranın esasen %40 veya biraz üstünde olduğunu değerlendiriyoruz.

Keşke o 19 üniversiteyi de temin edip sizlere daha net bir tablo ortaya koyabilseydik. Fakat bizden bu kadar...

İŞTE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİ