Üniversitelere Bölgesel Odaklı Misyon Verilecek – YÖK | Ocak 2021

Üniversitelere Bölgesel Odaklı Misyon Verilecek – YÖK | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Üniversitelere Bölgesel Odaklı Misyon Verilecek

YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç, üniversitelerin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknolojide, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘Üniversitelerde Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşmasına Yönelik Değerlendirme Toplantısı’, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla düzenlendi. Prof. Dr.Saraç, yükseköğretimin gelişimi ile ilgili yaptığı konuşmasında, ‘Yeni yükseköğretim yasamız, eşitlik, akademik ve bilimsel özgürlük, hesap verilebilirlik, kurumsal özerklik, liyakat ve ehliyet, çeşitlilik ve ihtisaslaşma, kalite odaklı rekabet ilkeleri esaslı gelişimi içerecek. Bu toplantının sonuçlarını yarın Sayın Başbakanımızla da paylaşacağız’ dedi.

Saraç, ‘Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’nın ‘yeni YÖK’ün öncelikleri arasında olduğunu belirterek, üniversitelerin birbirinin benzeri olma yönünde eğilimleri bulunduğunu dile getirdi. Yeni kurulan üniversitelerin, Boğaziçi, ODTÜ, İstanbul gibi üniversitelerle yarışmalarının, kendilerini onlarla aynı misyona sahip olmaya zorlamalarının doğru olmadığına işaret eden Yekta Saraç, yeni kurulan üniversitelerin, bölgelerindeki kurumsallaşmasını tamamlamış üniversitelerin bölge için üretemeyecekleri, başaramayacakları işleri başarabileceğini savundu.

Üniversitelerin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknolojide, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Saraç, ‘Bu şekilde, bu üniversitelerimiz eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgesinin kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerdir’ diye konuştu.

‘Yükseköğretimde iki önemli unsur, nitelikli bilgi ve insan’

Bu yaklaşımın, 10. Kalkınma Planında ‘Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir’ eylem başlığıyla açık şekilde belirtildiğini hatırlatan Yekta Saraç, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için yükseköğretim odaklı iki önemli unsurunun, ‘nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan’ olduğunu belirtti.

Bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Saraç, bu amaca yönelik olarak haziranda 22, Ağustosta da 27 üniversite rektörlerinin katkısıyla ‘Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü Toplantıları’ gerçekleştirildiklerini anımsattı.

Özellikle Anadolu’da kurulan üniversitelerde yoğunlukta

Bu üniversitelerin 2006’dan sonra ve özellikle Anadolu’nun belli bölgelerinde kurulan üniversiteler olduğunu belirten Yekta Saraç, şöyle devam etti: �’Bu toplantılar sonrasında Kalkınma Bakanımız ile görüştük ve akabinde YÖK ile Kalkınma Bakanlığımızın bürokrat ve uzmanları ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Sayın Kalkınma Bakanımıza ve tüm bürokratlarına sürece yaklaşım ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığımız ile iş birliği dahilinde yürüttüğümüz çalışmamızda bugün yeni bir aşamaya gelindi ve başlatılan bu girişimimizin uygulanma sürecine yani yöntemine ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantımızın özellikle yakın zamanda tüm kamuoyumuzun da gündeminde olan ‘Yeni Yükseköğretim Yasası’ kapsamında da büyük önem arz edeceği görüşündeyiz. Çünkü, şu an tüm üniversitelerimiz tek tip bir misyonla ve tek tip bir yönetişim yöntemi ile tanımlanmış durumda. Yeni yükseköğretim yasamız ise eşitlik, akademik ve bilimsel özgürlük, hesap verilebilirlik, kurumsal özerklik, liyakat ve ehliyet, çeşitlilik ve ihtisaslaşma, kalite odaklı rekabet ilkeleri esaslı gelişimi içerecek. Yani yapacağımız bu çalışma, yeni yükseköğretim mevzuatımızın da bir uygulaması niteliğinde olacaktır. Bu toplantının sonuçlarını yarın Sayın Başbakanımızla da paylaşacağız.’

Saraç, konuşmasında, çalışmanın her aşamasında kendilerini destekleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti.

Kategori: YÖK

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com