TYT ve YKS Test Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir? – Temel Yeterlilik Testi | Ocak 2021

TYT ve YKS Test Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir? – Temel Yeterlilik Testi | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

TYT ve YKS Test Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

YKS ve TYT’nin, YGS ve LYS sınav sisteminden farkları şu şekilde açıklanabilir;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak isimlendirilen yeni üniversiteye giriş sınavı iki oturum olarak yapılacaktır. Eskiden uygulanan sistemde olduğu gibi çok oturumlu bir sınav sistemi benimsenmemiştir. Her yıl Haziran ayında yapılması öngörülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bir hafta sonunda yapılıp bitirelecektir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, hafta sonu olacak şekilde iki ayrı oturumda yapılacaktır. Öğrenciler ilk oturumda, Temel Yeterlilik Testine (TYT) gireceklerdir.
Temel Yeterlilik Testi, MEB ortak müfredata göre şekillenecektir. Temel Yeterlilik Testi sınavına zorunlu olarak bütün öğrenciler katılacaklardır. TYT, Cumartesi günü öğleden önce yapılacak olup, 40 tane Türkçe ve 40 tane Matematik sorusundan oluşacaktır. Sınavın ikinci oturumu Cumartesi öğleden sonra yapılacaktır.
İkinci oturumda sorumlu olunacak dersler şu şekildedir; Fen Bilimleri, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyal Bilgiler.
Eski sınav sisteminde 18 puan türü mevcuttu. Yeni sınav sistemleri YKS’de puan türü 5 olarak uygulanacaktır. Sözel puan, sayısal puan, eşit ağırlık puanı ve yabancı dil puanı olmak üzere dört türden sınav yapılacaktır.
Yeni sınav sisteminde Matematik dersi ve Türkçe dersi oldukça önem arz etmektedir. Girilen puan türü ne olursa olsun, Matematik ve Türkçe testlerinden sınava girilecektir.
Dil sınavı, aynı hafta sonu Pazar günü yapılacaktır. Tek oturum olarak gerçekleşecektir.
Özel yetenekle öğrenci alan programlar için yine 150 olacaktır.
Önlisans baraj puanı 150 olarak aynı şekilde uygulanacaktır. Yine lisans baraj puanı 180 olarak aynı şekilde uygulanacaktır.
Yeni sistemde Yks Tyt farkı olarak sisteme dahil edilen yeni bir uygulamadır. Buna göre en az 200 puan ve üzerinde alan öğrenciler, bu puanı gelecek yıl için de kullanma şansı elde edecekler.

YERLEŞTİRME SÜRECİ YURTDIŞINDA NASIL OLUYOR?

Birçok ülke öğrencilerini yükseköğretime yerleştirirken çoktan seçmeli testler dışındaki yaklaşımlardan da yararlanıyor. Bu testlerin öğrencileri sınırlandıran yapısı Türkiye’de de son yıllarda eleştiriliyor. Bu süreçlerde farklı yolların kullanılması için kamuoyunun baskısı artıyor. Bugün üniversitelere öğrenci yerleştirmek için kullanılan testlerin öğrencilerde ‘yüksek riskler’ oluşturduğunu araştırmalar da ortaya koyuyor. Örneğin Hatice Kumandaş’ın 2013’te tamamladığı ‘Yükseköğretime Öğrenci Seçmede ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Oluşturduğu Risk Faktörlerinin Okul Başarısı Üzerindeki Etkileri’ başlıklı doktora tezi, sınıf düzeyi arttıkça test çözmeye ayrılan zamanın, sınava hazırlık için harcanan paranın, sınav baskısının ve kaygısının, öğrencilerin okul başarısını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

DÜNYADA EĞİTİM SİSTEMLERİ VE DERS PROGRAMLARI DEĞİŞİYOR

Dünyanın birçok ülkesi özellikle 1980’lerden itibaren eğitim sistemlerini güncelliyor ve okul ders programlarını değiştiriyor. Bu değişim içinde, bireylerin problem çözme, eleştirel düşünme, akıl yürütme, yaratıcılık gibi ‘üst düzey düşünme becerileri’nin geliştirilmesi önemseniyor. Testlerin geliştirilme anlayışlarında da bu yönde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye’de de yapılan birçok araştırma sınavlara hazırlanırken çok sayıda soru çözmeyle okul başarısı arasında ters yönde bir ilişki olduğunu da gösteriyor. Buna rağmen başta okullar ve aileler olmak üzere genel olarak eğitim sisteminin ve paydaşlarının çok soru çözme anlayışını ısrarla desteklemesi anlaşılır gibi değil.

BAŞARINIZI ARTIRMAK İÇİN

-Öğrencilerin sınav başarılarını artıracak önemli noktalardan biri, okuma ve anlama gücünü geliştirecek yaklaşımlar. Bu süreçte kitap ve güncel yazıların okunması, konuşmaların, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerin izlenmesi önemli. Bu durum öğrencilerin okuduğunu anlama güçlerini geliştirirken, okuma hızlarının da artmasına yardımcı olur.

-Öğretmenlerin, ders programına dayalı kazanımları, günlük olaylarla ilişkilendirerek ele alması, öğrencileri bu etkinliklerde görevlendirmesi de önemli.

-Öğrencilerin içinden geçtikleri ÖSYS’yi tanımaları şart. Kılavuzları dikkatli okumaları, takıldıkları yerleri araştırmaları, yeterli bilgi sahibi olmayanların görüşlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Sistemi ve testleri tanıyan öğrencilerin, testleri yanıtlarken kendi stratejilerini oluşturacakları da çok açık.

-Basın yayın araçlarında test yanıtlamayla ilgili çok sayıda yolun önerildiği görülüyor. Öğrencilerin bunları doğrudan kullanmak yerine kendine uygun düşün yolları tercih etmeleri yerinde olur.

-Sorularda altı çizilmiş, tırnak içine alınmış anlatımlar önemli. Bunların soru çözmede yönlendirici olabileceği unutulmamalı. İki seçenek arasında kalındığında, en az işaretlenen seçeneğe bakmak yerine soruda ölçülmek istenen özelliğe odaklanmak ve yanıtı bu yolla tercih etmek daha uygun.

-İşlem gerektiren sorularda zaman varsa sağlama yapılması, yanıttan emin olmayı sağlar.

-Sınav bitiminde cevap anahtarını ve soru kitapçığını kontrol etmek için en az 5 dakika ayrılmalı ve olası hatalar denetlenmeli.

TYT YKS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

TYT YKS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir

Kategori: Temel Yeterlilik Testi

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com