TÜRKMETES nedir?

Millî Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınacağı 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı' Antalya´da yapılacak.MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki ve teknik eğitim sisteminin arzulanan çıktıları verebilmesi için paydaşların sisteme katkısının önemine işaret ederek, bu yöndeki çalışmaların istişare mekanizmaları çerçevesinde planlandığını ve yürütüldüğünü anlattı. Türkiye´nin 2023 hedeflerine ulaşması için yürütülen çalışmalarda ortak bir bakış açısı geliştirmek amacıyla bir çalıştay yapılması ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Gülay, 'Ülkemizin küresel rekabet edebilirliğinin sağlanmasında yetişmiş insan gücü çok önemli bir faktör. Bunun için mesleki ve teknik eğitim yoluyla öğrencilerimizin geleceğin dünyasına hazır, istenen bilgi ve becerilerle donanmış bir şekilde yetişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda birçok faaliyeti koordineli halde yürütmekte ve farklı çalışmalar planlayarak hayata geçirmekteyiz.' dedi.

Gülay, çalıştayda özel sektör, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, basın ve üniversite temsilcilerinin yer alacağını belirterek, 'mesleki ve teknik eğitime erişim', 'mesleki ve teknik eğitimde kalite ve kapasitenin arttırılması', 'mesleki ve teknik eğitim ile istihdam bağının güçlendirilmesi', 'mesleki ve teknik eğitimde iletişim stratejisinin geliştirilmesi' konularında ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağını söyledi. Gülay, belirlenen başlıklarda 70 kişinin sunumlar yapacağını ifade etti.

TÜRKMETES güncelleme hazırlıkları yapılacak

Çalıştayda, ideal bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin nasıl oluşturulabileceğinin tartışılacağını aktaran Gülay, 'Ayrıca yürürlükte olan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı´nın (TÜRKMETES) güncelleme hazırlıkları da yapılacak. Söz konusu belgenin, yayımlanmasının ardından ülkemizin 2018-2023 yılları arasındaki mesleki ve teknik eğitimine yön vermesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek amacıyla ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağı, yarın Antalya´da başlayacak çalıştay, 12 Ocak´a kadar sürecek.

Kategori: MEB