Türkiye’ye internetin gelişi ve gelişimi nasıl oldu? – Haberler | Ocak 2021

Türkiye’ye internetin gelişi ve gelişimi nasıl oldu? – Haberler | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Türkiye’ye internetin gelişi ve gelişimi nasıl oldu?

İnternetin Türkiye’ye gelişinin üzerinden 25 yıl geçerken ülke nüfusunun yüzde 67’sini oluşturan 54,3 milyon kişi internet kullanır hale geldi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Atilla Özgit’in, verdiği bilgiye göre, Massachusetts Institute of Tecnology’de (MIT) araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill’in, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile konuşmasını 1965’te gerçekleştirmesinin ardından, ilk internet omurga ağının oluşturulması 1986’da National Science Foundation-Ulusal Bilim Vakfı NSFNet tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreci takiben, internetin halka açık hale gelmesi ise 1989’dan sonra oldu. TCP/IP protokolü ve internet, 1990’lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazandı. İnternetin ticari anlamdaki gelişimi ise 1991’den itibaren gerçekleşti.

1995’ten itibaren ABD internet omurga işletimi tamamen özel işletmecilere verildi.

İnternetin Türkiye’ye gelişi

Türkiye’de genel amaçlı bilgisayar aglarının kurulusu ise European Academic and Research Network’e (EARN) yapılan baglantı ile basladı.

Türk üniversitelerinin bu aga baglanma çalısmaları ise 1986 yılında Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Oguz Manas ve ekibinin çabaları ile baslatıldı.

EARN agına önce Aralık 1986’da Ege Üniversitesi baglandı, daha sonra da 1987 yılı içinde sırasıyla Anadolu, Yıldız, Istanbul Teknik, Bogaziçi, Fırat, Orta Dogu Teknik, Bilkent ve Istanbul Üniversitelerinin baglantıları gerçeklestirdi.

İlerleyen yıllarda, bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 sonlarına doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje başlattı.

Bu çerçevede, ilk deneysel bağlantı 1992 Ekim ayında X.25 üzerinden Hollanda’ya yapıldı; PTT’ye 1992’de yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben 12 Nisan 1993’te de 64 kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, Türkiye’nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi.

Dünya’da 4 milyarı aşkın internet kullanıcısı var

Bu yılın verilerine göre, 4,02 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun yüzde 53’üne karşılık geliyor. Dünya nüfusunun yüzde 42’sine karşılık gelen 3,19 milyar sosyal medya kullanıcısı, yüzde 68’ine karşılık gelen 5,13 milyar mobil kullanıcısı, yüzde 39’una karşılık gelen 2,95 milyar da mobil sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.

Dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4 milyarı geçmiş durumda ve her gün tahminen 1,5 milyon kişi internete ilk kez giriyor. 2018 yılı başı itibarıyla 20 milyarın üzerindeki cihaz, internete bağlı durumda. Bu rakamın önümüzdeki yıl 3 milyar artması bekleniyor ve 2025 yılında 75 milyarı aşan sayıda cihazın internete bağlı hale geleceği tahmin ediliyor.

Kişi başına düşen ortalama cihaz sayısı 2

Kişi başına düşen bağlı cihaz sayısı bugün ortalama 2 iken 2025 yılında bu rakamın ortalama 10 olacağı tahmin ediliyor.

İnternette her gün birçok önemli kuruma siber saldırılar gerçekleştiriliyor. 2007 yılında tespit edilmiş en büyük saldırı 24Gbps iken bu rakam, 2018 yılında 56 kat artarak 1.35Tbps olarak kayıtlara geçti.

Günümüzün en önemli tartışma konularından olan yapay zeka hakkında çalışan firma sayısı bini geçmiş durumda. Yapay zekanın ilk ve ilkel bir hali sayılabilecek mesajlaşma robotları, artık hayata girdi ve her gün farklı bir sektörde bu mesajlaşma robotları ile karşılaşmak mümkün hale geldi.

44 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı

81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de nüfusun yüzde 67’sini oluşturan 54,3 milyon kişi internet kullanıcısı, nüfusun yüzde 63’ünü oluşturan 51 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıcısı, nüfusun yüzde 54’ünü oluşturan 44 milyon kişi de aktif mobil sosyal medya kullanıcısı.

İnternet kullanım istatistiklerine göre, internet kullanıcılarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13, yani 6 milyon arttı. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısında da 3 milyonluk bir artış gerçekleşti. Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısında yüzde 5’lik yükseliş de 2 milyon kişilik bir artışı ifade ediyor.

Türkiye’de ‘.tr’ alan adı sayısı ise 397 bin 474 oldu.

Kategori: Haberler

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com