Türkiye'deki Meslek Yüksekokulu Sayısında Büyük ArtışTürkiye'deki Meslek Yüksek Okullarının (MYO) yıllara göre değişim ve gelişimi ele alınıp rapor edildi.Buna göre;

2008 yılında 547 olan MYO sayısı ortalama olarak yüzde 47 artış gösterip 2014 yılı itibariyle 802'ye ulaşmış durumda.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ile YÖK Meslek Yüksek Okulları (MYO) Çalışma Grubu Yürütücüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından hazırlanan Türkiye'de Meslek Yüksek Okulları başlıklı raporda Türkiye'deki meslek yüksek okullarının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerine yer verildi.

Rapora göre, 2008'de 547 olan MYO sayısı yaklaşık yüzde 47 artarak 2014'te 802'ye ulaştı. Türkiye'de bulunan 802 meslek yüksek okulunun 705'i yani yaklaşık yüzde 88'i devlet üniversitelerinde, 57'si yani yaklaşık yüzde 7'si vakıf üniversitelerinde, 8'i yani yüzde 1'i Vakıf MYO'larda, 32'si yani yüzde 4'ü diğer MYO'larda bulunuyor.
Bu MYO'ların 549'u teknik ve sosyal olmak üzere farklı eğitim programlarında, 253 MYO ise sağlık, turizm, havacılık, adalet, maden, ulaştırma gibi 20 farklı tematik alanlarda eğitim veriyor.

Açıköğretimin önlisans programlarında eğitim gören öğrenciler de dahil edildiğinde önlisans programlarında okuyan öğrenci sayısı 2013'te 1 milyon 527 bin 706'ya ulaştı. Yani yükseköğretimde okuyan öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'u MYO'larda okuyor.
Geçen yıl itibarıyla önlisans öğrencilerinin yüzde 50,9'u yani 777 bin 741'i MYO'lar bünyesinde, yüzde 49,1'i yani 749 bin 965'i açıköğretim önlisans programlarında okuyor.

MYO'larda eğitim gören 777 bin 741 öğrencinin yaklaşık yüzde 90,6'sı devlet üniversitelerinde yüzde 5,7'si vakıf üniversitelerinde, yüzde 0,9 ile yüzde 2,8'i vakıf ve diğer MYO'larda eğitim görüyor.

Öğretim üyesi başına 358 öğrenci düşüyor

2012-2013 itibariyle MYO'larda 2 bin 171 öğretim üyesi olmak üzere 14 bin 985 öğretim elemanı bulunuyor. MYO'larda öğretim üyesi başına 358 öğrenci, öğretim elemanı başına 52 öğrenci düşüyor.

2013 ÖSYM kılavuzunda devlet ve vakıf ile vakıf MYO'lar bünyesinde 215 farklı önlisans programı bulunurken, bu yükseköğretim kurumlarında 7 bin 454 önlisans programı bulunuyor.

2013'te MYO programlarındaki kontenjan 359 bin 628 olmasına rağmen bu programlara 286 bin 622 kişi yerleşti, 73 bin 6 kişilik kontenjan boş kaldı. Yerleşen 286 bin 622 kişinin 154 bin 510'u yani yarısından (yüzde 54) fazlası sınavsız geçiş ile bir yere yerleşti. Boş kalan kontenjanlar ağırlıklı olarak vakıf üniversitelerindeki programlarda görüldü.

En çok tercih sağlık alanında

2013 ÖSYS'de en fazla tercih edilen ilk 10 önlisans programı incelendiğinde, en fazla tercih edilen programlardan ilk 4 sırayı sağlık ile ilgili programların aldığı görüldü. Programlar ve tercih eden aday sayısı şöyle:

Programın adı :
Tercih eden aday sayısı :

Çocuk gelişimi
393 bin 976
İlk ve acil yardım
378 bin 626
Tıbbı laboratuvar teknikleri
370 bin 750
Anestezi
332 bin 711
Bilgisayar programcılığı
321 bin 9
Adalet
269 bin 168
Bankacılık ve sigortacılık
224 bin 710
Muhasebe ve vergi uygulamaları
221 bin 531
Dış ticaret
180 bin 585
İşletme yönetimi
159 bin 686

2013'te ÖSYS'de en fazla kontenjan verilen programlar incelendiğinde ise tercih edilen sağlık programlarına yeterli kontenjan verilmediği görülüyor. Buna göre ÖSYS'de en fazla kontenjan verilen programlar ve tercih eden aday sayısı şöyle:

Programın adı:
Kontenjan :
Tercih eden sayısı :

Adalet
31 bin 502
269 bin 168
Muhasebe ve vergi uygulamaları
25 bin 806
221 bin 531
Bilgisayar programcılığı
24 bin 444
321 bin 9
İşletme yönetimi
19 bin 302
159 bin 686
Dış ticaret
13 bin 132
180 bin 585
Elektrik
13 bin 20
132 bin 913
Bankacılık ve sigortacılık
12 bin 583
224 bin 710
Baro yönetimi ve yönetici asistanlığı
12 bin 579
128 bin 588
Turizm ve otel işletmeciliği
12 bin 94
128 bin 622
Makine
10 bin 999
128 bin 831

Raporda mevcut sorunlarla ilgili yapılması gereken önerilere de yer verildi. Raporda sunulan öneriler şöyle:

- Önlisans eğitimde açıköğretimin payı düşürülmeli
- MYO programların tercih edilebilirliği artırılmalı
- MYO programlarına gelen öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri iyileştirilmeli
- MYO mezunlarının lisans tamamlama imkanları iyileştirilmeli
- MYO programları ile ilişkili meslek tanımları iyileştirilmeli
- MYO'larda program açma kriterleri iyileştirilmeli ve etkinleştirilmeli
- Öğretim elemanlarının özlük hakları iyileştirilmeli
- Öğretim elemanlarının niteliği artırılmalı
- MYO kalite derneklerinin kurulması teşvik edilmeli
- MYO işgüçü piyasası ile ilişkileri iyileştirilmeli .

YGS-LYS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YGS LYS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir