Türkiye Üniversitelerinin Başarılı Alanları Açıklandı – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Aralık 2020

Türkiye Üniversitelerinin Başarılı Alanları Açıklandı – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Aralık 2020 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Türkiye Üniversitelerinin Başarılı Alanları Açıklandı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl, dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yapmaktadır. Bu yıl, URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2016-2017 dünya alan sıralamasında 41 bilim alanına göre sıralama yapılmıştır. URAP 2016-2017 alan sıralamasına girebilen tüm üniversitelerin durumu 18 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacaktır. Alanlara göre
açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre, 50 ile 1000 arasında değişmektedir. URAP alan sıralamasının temel amacı; Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmektir. Tüm dünyada; özellikle üniversite yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri dünya sıralamalarını yakından izlemektedir. Bazı ülkelerin üniversiteleri dünya ve alan sıralamalarında beklenilenin çok gerisinde kalabilmektedir. Özellikle bilimsel makaleleri, İngilizce dışındaki dillerde ve yerel dergilerde yayımlanan ülkelerin üniversiteleri çok iyi eğitim kurumları olsalar bile sıralamalarda alt sıralarda yer alabilmektedir. Alan sıralamalarında yükselebilmek için her alanın etki değeri yüksek dergilerinde bilimsel makale yayımlanması önem taşımaktadır.

URAP 2016 -2017 dünya alan sıralamalarına http://urapcenter.org/2016/fields.php adresinden ve etkileşimli sayfasına http://www.urapcenter.org/2016/field_ranking.php ulaşılabilir.

URAP 2016-2017 dünya alan sıralamalarına ‘http://urapcenter.org/2015/fields.php’ web adresinden ulaşılabilecek.

2016-2017 URAP ALAN SIRALAMASI

Alan sıralamaları; THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi sıralama kuruluşları tarafından yapılmaktadır. URAP alan sıralamasında; makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılmakta, anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen veriler değerlendirmeye alınmamaktadır. URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı URAP alan sıralamasında ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bu yıl, URAP Alan Sıralamasında yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmadı.

DÜNYANIN EN İYİLERİ

URAP alan sıralaması 41 alanı kapsamaktadır. Bu alanların 17’sinde ABD üniversiteleri dünya birincisi olmuştur. Diğer alanlarda Çin 6 alanda, İngiltere 6 alanda, Hollanda 5 alanda, Singapur 3 alanda birinci olurken; İsviçre, Fransa, Canada ve Brezilya üniversiteleri ise birer alanda dünya birincisi olmuştur.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU ALANLAR

Üniversitelerimiz geçtiğimiz yıl; 41 alan sıralamasının 18’inde yer almışken bu yıl açıklanan 41 alanın 25’inde yer alma başarısını göstermiştir. Bu yıl üniversitelerimizden; ODTÜ 41 alanın 17’sinnde dünya alan sıralamalarında yer alırken, İTÜ 14 alanda, Gazi 13 alanda, Hacettepe 12 alanda, İstanbul ve Ankara 10 alanda, Ege 9 alanda, İ.D Bilkent 8 alanda, Erciyes 7 alanda, Dokuz Eylul, Ataturk ve Marmara 6 alanda sıralamaya girmiştir. 5’ten az sıralamaya giren üniversiteler Tablo 2’de verilmiştir.

TÜRKİYE’NİN YER ALMADIĞI ALANLAR

Üniversitelerimiz, bu yıl açıklanan 41 alan sıralamasının 16’sında yer almamıştır. Bu alanlar: Tarım, Arkeoloji, İşletme, Ticaret & Yönetim & Turizm & Hizmet Sektörü, Ekonomi, Sinema & Dijital Medya, Tarih, Gazatecilik, Hukuk & Yasal Çalışmalar, Felsefe, Piskoloji, Sosyoloji, İstatistik, Güzel Sanatlar ve Şehir Bölge Planlaması’dır.

YGS-LYS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YGS LYS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir

Kategori: ÖSYM Tercih Kılavuzu

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com