TKHK'dan 4/B'li Olarak Ataması Yapılanlar için Kolaylık

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 4/B'li olarak yerleşen adayların atanmasında yaşanan sorun için 2 kolaylık sağladı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarına sözleşmeli personel alımları bu ay içerisinde sonuçlandırıldı.

Ancak, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerden bir kısmı hala özel sektörde çalışıyor ve bu personel hemen iş akdini fesih edip 4/B'ye geçmesi halinde işverine karşı ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacak. Yine bir kısmı personel de 18'in yaşın altında.

Bu iki grup personel için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu iki kolaylık sağladı.

İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

İhbar tazminatı ne demektir?

İş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçi hemen işi bırakamamaktadır. İş Kanununa göre, feshin işverene yazılı bildirimi sonrasında beklenmesi gereken süreler bulunmaktadır. Bu süreler beklenmez ise ihbar tazminatı ödemek zorunda kalınır.

İş sözleşmeleri;

1- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
2- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
3- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
4- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun bugün yayımladığı duyuruya göre, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan ancak şuan işçi olarak çalışanlar, işverininde şu şekilde bir yazı getirecektir.

'.../../2015 tarihinden önce kendi isteğiyle sözleşmesini fesih ederek işyerinden ayrılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine göre ... hafta (...gün) ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tazminat ödemeksizin ../.../2015 tarihinden itibaren işyerimizden ayrılabilir'

Dikkat edileceği üzere bu duyuruda, işçiden, tazminat ödemeksizin çalışması gereken son tarihi belirtir bir yazı istenmiştir. Son tarih ne ise, Türkiye Kamu Hastanaleri o tarihte sözleşmeli (4/B) olarak işe başlatacaktır.

KAZAİ RÜŞT KARARI ALACAK OLANLAR

TKHK'nun yazısında, bugün itibariyle 18 yaşın altında olanlar için, adli makamlara başvurmuş olmak yeterli görülmüştür. Buna göre adli makama başvurmuş olanlar, yerleştikleri birimlere müracaat edecek ve kazai rüşt kararı aldıktan itibaren de 30 gün içinde müracaat etmesi halinde atanacaktır.

Kategori: KPSS Sınavı