Email: [email protected]   |   24/7 Support: 123-456-7890

TEV Bursu Sıkça Sorulan Sorular – KYK Sorgulama | Ocak 2021

by | Feb 5, 2022 | Uncategorized

TEV Bursu Sıkça Sorulan Sorular – KYK Sorgulama | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

TEV Bursu Sıkça Sorulan Sorular

TEV Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

Aşağıda TEV (Türk Eğitim Vakfı) Yurt içi burslarla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını bulabileceksiniz.

1- TEV Üniversite düzeyinde kimlere, hangi koşullarda burs vermektedir?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursumuzdan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel yerden burs almayan (KYK Bursu dahil), öğrenciler faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması, (100’lük sistemde not veren okullarda en az 65), (Not ortalaması uygun olanlar 3’ten fazla başarısız dersi varsa burs alamaz) hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

TEV Eğitim bursumuza başvuru tarihleri 2018-2019 öğretim yılı başında ilan edilmektedir. Bu nedenle eylül ayı başından itibaren www.tev.org.tr web adresimizin takip edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı olduğunuz Fakülte/YO/MYO kontenjan ayrılmışsa; web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp istenilen evrakları da ekleyip öğretim kurumunuza teslim ederek başvuru yapabilirsiniz. Bununla birlikte formu doldurmadan önceki açıklama sayfasını mutlaka dikkatlice okumalı ve koşullarımızı sağlıyorsanız başvuru yapmalısınız.

2- TEV Üstün Başarı Bursuna Kimler Müracaat Edebilir?

TEV Üstün Başarı Bursuna Lisans Yerleştirme Sınavında (YKS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre bölüme girdiğiniz puan türünde ilk 5000’e giren, hazırlık, bir ve ikinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. (Devlet veya özel üniversite ayrımı yapılmamaktadır). Ara sınıfta olan öğrencilerin ayrıca şu koşulları da sağlamaları gerekmektedir: Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler de hazırlık sınıfını başarı ile birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerde genel ortalamanın 4’lük sistem not veren okullarda en az 3,50, 100’lük sistemde not veren okullarda en az 87,5 olması gerekmektedir.

Üstün Başarı Bursumuz için adayların; eylül ayı başından itibaren TEV web sitemizi takip etmesi, yayımlanan başvuru formunu doldurup, imzalayıp istenilen belgeleri de ekleyip vakfımıza göndererek (posta veya kargo ile de gönderebilir veya elden teslim edilebilir) başvuru yapabilirler.

Bursiyer seçim aşamaları e-posta ile adaylara duyurulmaktadır.

3- TEV lise düzeyinde kimlere burs vermektedir?

TEV, lise düzeyinde Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine burs vermektedir. Meslek Lisesi burslarımızdan T.C. uyruklu, maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı, başka yerden burs almayan öğrenciler faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunacak öğrencilerimizin yıl sonu karne notlarında hiç başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

Teknik ve Meslek Lisesi burslarımız için 2018-2019 öğretim yılı başından itibaren www.tev.org.tr web adresimizi takip etmeniz, okulunuza kontenjan ayrılmışsa (kontenjanlar web sitemizde yayınlanacaktır) web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp formun istenilen evrakları da ekleyerek okul müdürlüğünüze teslim ederek başvuru yapmanız gerekmektedir. Bununla birlikte formu doldurmadan önceki açıklama sayfasını dikkatlice okumalı ve koşullarımızı sağlıyorsanız gerekli hazırlıkları yaparak başvuru yapmalısınız.

4- TEV Bursları karşılıklı mıdır?

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

5- Başarı durumu belgeleri TEV’e ne zaman ve nasıl ulaştırılmalıdır?

Bursiyerler başarı durum belgelerinin vakfa ulaştırılmasından sorumludur. Bununla birlikte TEV, her öğretim yılı başında bursiyerlerin başarı durumları öğretim kurumlarından istemektedir. Başarı durumu belgelerinizin (transkript ve bir üst sınıfa kaydolduğunuzu gösteren öğrenci belgesi) gelip gelmediğini eylül ayı içerisinde takip etmeniz (belgeleri gelmeyenlere sms mesajı ile de bilgi verilecektir), öğretim kurumunuzca gönderilmediği takdirde onaylı başarı durum belgenizi ve öğrenci belgenizi en geç eylül ayı sonuna kadar renkli tarayıcıtan taratarak mail yoluyla, APS veya kargo ile aslını Vakfımıza göndermeniz gerekmektedir.

Belgesi eylül ayı sonuna kadar gelen ve başarı koşullarımızı sağlayan bursiyerlerimizin bursları ekim ayından itibaren yatırılmaya başlanacaktır.

6- Başka kurumlardan burs alınmaması şartına KYK Bursu ve kredisi dahil midir?

Vakfımızdan burs alıyorken veya burs için yeni başvuru yapacaksınız başka kurumlardan burs almamanız gerekmektedir. Buna KYK Bursu’da dahildir. KYK Kredisi TEV Bursu için bir engel teşkil etmemektedir. Üstün Başarı Bursumuzda bu şart aranmamaktadır.

7- TEV Bursu için Ailenin Mali Durumu ile ilgili hangi belgeler eklenmelidir?

Başvuru formuna ailenizin mali durumu ile ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir. (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge, e-devletin https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm.)

Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar; Geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini eklemeli ve durumunu formun en sonundaki ‘belirtilmek istenilen özel durumlar’ kısmında yazmalıdır.

8- Anne/babası geçmiş yıllarda vefat etmiş olan veya görüşmemesi nedeniyle T.C. Kimlik No’sunu bilmeyenler, TC Kimlik No kısmını nasıl doldurmalıdır?

T.C. kimlik kısmına on bir tane sıfır yazarak doldurmalı ve bu durumunuzu formun “belirtilmek istenilen özel durumlar” kısmına yazmalısınız.

9- Açıköğretim Fakültesi veya uzaktan eğitim öğrencileri TEV bursuna başvurabilir mi?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine bursumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle TEV bursuna müracaat etmeleri maalesef mümkün değildir.

10- TEV bursuna müracaat için hangi bankalardan hesap açtırılmalıdır?
TEV Burs Başvuru Formunu doldurmaya başlamadan önce Yapı Kredi veya Vakıfbank’tan öğrencinin adına banka hesabı açtırılması gerekmektedir. Öğrenci dışında birinin (veli vb.) adına açılan hesaplara burs yatırılamamaktadır. Yanlış hesap bildiriminden doğacak sorunlar öğrenciye aittir.

11- Çift ana dalda öğrenim görenler asıl öğrenim dalından mezun olduktan sonra ikinci dalda bursları devam eder mi?

Bursunuz bursu almaya hak kazandığınız bölümden mezun olana kadar devam etmektedir. Devam ettiğiniz diğer bölüm için bursun devam etmesi maalesef mümkün değildir.

12- Daha önce TEV’den burs almış ve herhangi bir şekilde bursu kesilmiş olan öğrenciler TEV’e tekrar burs başvurusu yapabilirler mi?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği koşullarımızı sağlamadığı için (başarı koşulları vb.) bursu kesilen bursiyerlerin yeniden başvuru yapmaları maalesef mümkün değildir. Mezuniyet sebebiyle bursu kesilmiş ancak öğrenimine ara verenler yeniden başvuru yapabilirler.

13- Bursun devam etmesi için başarı koşulları nelerdir?

Lise Bursunuzun devam edebilmesi için yıl sonu notlarınızda hiç başarısız dersinizin olmaması gerekmektedir. Ortalama yükseltme veya bütünleme sınavından sonraki notlar dikkate alınmaktadır.

Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursunuzun devam edebilmesi için bir üst sınıfa geçmiş olmanızla birlikte, genel not ortalamanızın en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. Ortalamanız uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilmektedir. Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfı öğrencisiyseniz hazırlık sınıfını başarılı olarak bitirip bölüme geçmeye hak kazanmış olmanız gerekmektedir.

14- Başka kurumlardan burs alanlar burslarını iptal ettirdikleri taktirde TEV Bursuna başvuru yapabilirler mi?

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler TEV Burslarına maalesef müracaat edememektedirler. Bursunuzu iptal ettirirseniz TEV Bursuna müracaat edebilirsiniz ancak bu işlemi yapsanız dahi TEV Bursunun çıkmama ihtimali bulunmaktadır.

15- Başka kurumlara TEV bursu alıyorken müracaat edilebilir mi?

TEV’den burs alırken başka kurumlara müracaat edilmemelidir, aksi takdirde TEV bursu kesilir.

16- Burs kontenjanları ayrılırken bölüm ayrımı yapılıyor mu?

Kontenjan ayrılan fakültelerde bölüm ayrımı yapılmaksızın tüm öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

17- Burs sonuçları ne zaman belli olur ve nereden öğrenilebilir?

Burs sonuçları aralık ayında belli olmaktadır ve burs almaya hak kazananlara e-posta yoluyla duyuru yapılmaktadır.

18- Burslar hangi aylarda yatırılmaktadır?

Burslar her öğretim yılında ekim-haziran ayları arasında dokuz ay yatırılmaktadır. Ancak yeni burs almaya hak kazanan bursiyerlerimizden evrak eksikliği vb. nedenlerle ocak ayında burs almaya başlayanlar varsa bir önceki yıla ait olan ekim, kasım, aralık ayları burs ödemesi yapılamamaktadır.

19- Doktorada bursun devam etmesi için hangi şartlar ve belgeler gerekmektedir?

Yüksek lisansta aldığınız bursun doktora öğreniminizde de devam edebilmesi için yüksek lisanstan en az 3 (100’lük sistemde not alıyorsanız en az 75) ortalamayla mezun olmanız, öğreniminize hiç ara vermeden doktoraya kayıt olmanız ve öğreniminize devlet üniversitesinde devam etmeniz gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız en geç eylül ayı sonuna kadar yüksek lisans mezuniyet not dökümünüzü ve doktoraya kayıt olduğunuzu gösteren öğrenci belgenizi Vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

20- Eğitim süresi uzayanların bursu devam eder mi?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği burslar normal öğrenim süresince verilmektedir.. Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu maalesef devam ettirilememektedir.

21- Engelli Öğrenciler Burslarımıza nasıl başvuru yapabilir?

TEV’in burs sürecini takip etmeniz gerekmektedir. TEV Yurt İçi Burs Yönetmeliği gereği bursiyerlerini öğretim kurumları tarafından oluşturulan burs komisyonları seçmektedir. TEV Eğitim burslarımıza başvuru tarihleri 2017-2018 öğretim yılı başında ilan edilecektir. Bu nedenle eylül ayından itibaren www.tev.org.tr web adresimizi takip etmenizi, ilan edilen tarihler arasında bağlı olduğunuz Fakülte/YO/MYO kontenjan ayrılmışsa web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp istenilen evrakları da ekleyip öğretim kurumunuza teslim ederek başvuru yapabilirsiniz. Öğretim kurumunuza kontenjan yoksa başvuru formunu ve istenilen evrakları TEV Genel Müdürlüğüne doğrudan gönderebilirsiniz. (Engelli öğrenciler istenilen evraklara ilave olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış, engel durumlarını belirten Sağlık Raporlarını da eklemelidir.) Bununla birlikte formu doldurmadan önceki açıklama sayfasını mutlaka dikkatlice okumalı ve koşullarımızı sağlıyorsanız başvuru yapmalısınız.

Not: TEV kontenjan ayırdığı öğretim kurumlarına +1 engelli kontenjanı bildirmektedir.

22- Erasmus kapsamında yurt dışına gidersem, bursum devam eder mi?

TEV bursunuzun devamı için Türkiye’deki okulunuzda kaydınızın devam etmesi için sene veya dönem kaybınızın olmaması, Erasmus kapsamında gittiğiniz ülkedeki okulda göreceğiniz dersleri Türkiye’deki okulunuzun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünüzde de sağlamanız gerekmektedir.

Erasmus kapsamında yurt dışına gitmeden önce Vakfımıza yurt dışından alacağınız kabul mektubunun fotokopisini ve kendi yazacağınız dilekçeyi (yurt dışında alacağınız dersleri buradaki okulunuzun kabul edeceğini, hangi tarihte, nereye gideceğinizi ve hangi tarihte geri döneceğinizi ifade eden) Vakfımıza göndermeniz gerekmektedir.

23- Farabi Programına katılmak TEV Bursunun kesilmesine neden olur mu?

Farabi Programı ve bu program kapsamında alınan destek bursu TEV Bursuna engel teşkil etmemektedir.

24- İngilizce kursunuz nerede, ne zaman verilmektedir?

Vakfımızın İstanbul’da öğrenim gören bursiyerleri ücretsiz İngilizce kursumuzdan yararlanabilmektedir. Osmanbey/Şişli’de Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği ile anlaşmalı olarak İngilizce kursumuz bulunmaktadır. Kurlar ekim, ocak ve mart aylarda başlamaktadır. Yaz aylarında kurs devam etmemektedir. Kayıtlar için bursiyerlere e-posta ile duyuru yapılmaktadır.

Şubelerimizin bulunduğu diğer illerdeki İngilizce Kursları için şubelerimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şubelerimizin iletişim bilgilerini www.tev.org.tr web sitemizde, iletişim kısmındaki şubeler sekmesinden bulabilirsiniz.

25- Kıbrıs’taki üniversitelerine burs veriliyor mu?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerine burs verilmektedir. Türkiye sınırları dışındaki üniversitelere burs verilmemektedir.

26- Lise öğrenimi sırasında TEV Bursu alan bir öğrenci üniversiteyi kazandığı takdirde bursu devam eder mi?

Bursunuzun üniversite de devam edebilmesi için mezuniyetiniz sonrası ara vermeden, ÖSYM’nin sınavında başarılı olarak devlet üniversitesine yerleşmeniz, doğrudan geçiş hakkınızı kullanmışsanız; okulunuzu ilk 3 derecede bitirmeniz veya en az 85 not ile mezun olmanız gerekmektedir. Bursunuzun devam edebilmesi için; ÖSYS sonuç belgenizi, Üniversite öğrenci belgenizi, Bursunuzun devam etmesini istediğinizi belirten, yeni adres, iletişim bilgilerinizin yer aldığı dilekçenizi, eğer liseyi okul birincisi olarak bitirdiyseniz mezun olduğunuz okuldan onaylı okul birinciliği yazısı ile birlikte en geç eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Öğrenimine veya bursuna ara veren eski bursiyerlerimizin yeni adaylar gibi ilgili öğretim yılı başında ilan edilecek tarihler arasında web sitemizden form doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

27- Lise öğrenimi sırasında TEV Bursu almış ancak öğrenimine bir yıl ara vermiş olan öğrencilerin bursu devam eder mi?

Öğreniminize ara verdiğiniz için yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursumuz için öğretim yılı başında www.tev.org.tr web sayfamızı takip etmeniz, bulunduğunuz fakülteye kontenjan ayrılmışsa web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp istenilen evrakları da ekleyerek, öğretim kurumunuza teslim etmeniz gerekmektedir. Formu doldurmadan önceki açıklama sayfasını mutlaka dikkatlice okumalı ve koşullarımızı sağlıyorsanız gerekli ön hazırlıkları yaparak başvuru yapmalısınız.

28- Ödül için ne yapman gerekiyor ve hangi ayda yatırılmaktadır?

Başarı Ödülünden yararlanabilmeniz için not dökümü ve öğrenci belgenizi, sınıf, bölüm veya fakülte birinciliği için ise okulunuzun hazırlayacağı birinciliğinizi ifade eden yazının aslını (veya aslı gibidir onaylı örneği) göndermeniz gerekmektedir. Her öğretim yılı başında bursiyerlerin başarı durumlarını ve birincilik yazılarını öğretim kurumlarından istemekteyiz. Belgelerinizin gelip gelmediğini eylül ayı içerisinde takip etmeniz, öğretim kurumunuzca gönderilmediği takdirde başarı durum belgenizi ve öğrenci belgenizi ve varsa birincilik yazınızı en geç eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile Vakfımıza sizin göndermeniz gerekmektedir.

Ödüller her yıl aralık ayında yatırılmakta sertifikalar ise bir sonraki yıl genellikle mart ayında gönderilmektedir.

Mezun bursiyerlerimizin not dökümlerini öğretim kurumundan gelmemektedir. Bu nedenle kendilerinin göndermesi gerekmektedir.

Ödüllere hak kazanılabilmesi için istenilen kriterlerin yanısıra başarısız ders olmaması gerekmektedir.

29- Başvuru Formunu doldururken öğrenim adresi kısmına ne yazılmalıdır?

Başvuru formunu doldururken öğreniminiz sırasında kalacağınız yerin (yurt, ev vb.) adresi ve telefonunu yazmanız gerekmektedir. Eğer öğrenim adresiniz henüz belli değilse adres kısmına okul, fakülte ve bölümünüzü yazabilirsiniz.

30- Öğretim kurumu neresidir?

Öğretim kurumu kayıtlı bulunduğunuz okul veya üniversitedir.

31- Özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler TEV Burslarından yararlanabilirler mi?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği özel (vakıf) üniversitelerinde öğrenim görenler burslarımıza maalesef müracaat edememektedirler. Sadece koşulları sağlıyorlarsa Üstün Başarı Bursuna başvuru yapabilirler.

32- Staj yaparken sigorta başlatılması ve gelir elde edilmesi TEV Bursunu etkiler mi?

Staj yaparken sigortanızın ödenmesi veya gelir elde etmeniz TEV Bursunuzu etkilemez.

33- Vicdani Yükümlülük Belgesi’nin anlamı nedir?

Öğrenimimi tamamlayan her burslu; iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük bilir.

Vicdani Yükümlülük Belgesi, kanuni bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak prosedürler gereği dosyanızda bulunması gerektiğinden imzalanmadığı takdirde burs bağlanamaz.

34- Yabancı Uyruklu öğrencilere burs veriliyor mu?

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.

35- TEV Burslarında yaş sınırlaması var mıdır?

TEV Burslarında yaş sınırlaması bulunmaktadır. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursu için 25, Üstün başarı bursu için 25, yurt içi yüksek lisans bursu için 30, yurt içi doktora bursu için 35 yaşına kadar müracaat edilebilmektedir.

36- Bursiyerler yatay geçiş yaptığında hangi evrakları göndermelidir?

Yatay geçiş yaptığınızda onaylı not dökümü belgenizi (transkript), geçiş yaptığınız okuldan öğrenci belgenizi ve yeni adresinizi ve değişen iletişim bilgilerinizi içeren dilekçenizi vakfımıza en kısa zamanda ulaştırmanız gerekmektedir.

37- Yüksek lisansta bursun devam edebilmesi için hangi şartlar ve belgeler gerekmektedir?

Bursunuzun yüksek lisans öğreniminizde de devam edebilmesi için üniversiteden fakülte birincisi olarak mezun olmanız, öğreniminize hiç ara vermeden yüksek lisansa kayıt olmanız ve devlet üniversitesinde yüksek lisans yapmanız gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız fakülte birinciliği yazınız ile yüksek lisans öğrenci belgenizi en geç eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile vakfımıza ulaştırmalısınız.

Öğrenimine ara veren ve fakülte birinciliği olmayan bursiyerlerimizin bursları maalesef direkt olarak devam etmemektedir. Mezuniyet ortalaması yeterli düzeyde ise (en az 3 veya 100 üzerinden 75 ortalama) yeniden başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için ekimden itibaren web sitemizi takip edebilirsiniz.

38- Yüksek lisans bursu başvuru şatları ve tarihleri nedir?

Yüksek lisans burslarımıza başvuru yapabilmeniz için lisans mezuniyet ortalamanızın 4 üzerinden not aldıysanız en az 3, 100 üzerinden not aldıysanız en az 75 olması ve devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir.

Bu şartları sağlıyorsanız ekim ayı başından itibaren www.tev.org.tr web adresimizi takip etmenizi, ilan edilen başvuru süreci içerisinde form doldurup, web sitemizde belirtilen ek evraklarla birlikte TEV Genel Müdürlüğüne teslim ederek başvuru yapabilirsiniz.

39- Doktora bursuna başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Doktora bursumuza başvuru yapabilmeniz için; lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, ve devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir.

Bu şartları sağlıyorsanız Ekim ayı başından itibaren www.tev.org.tr web adresimizi takip etmenizi, ilan edilen başvuru süreci içerisinde bağlı olduğunuz enstitüye kontenjan ayrılmışsa form doldurup, web sitemizde belirtilen ek evraklarla birlikte TEV Genel Müdürlüğüne teslim ederek başvuru yapabilirsiniz.

40- Yurtdışına üniversite öğrenimi görecekler TEV Burslarından yararlanabilirler mi?

Vakfımızın burs yönetmeliği gereği yurt dışında üniversite öğrenimi için burs verilmemektedir.

41- İntörn olan tıp öğrencilerine verilen maddi desteğin TEV bursu açısından bir sakıncası var mıdır?

Hayır, bu desteğin TEV bursu açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.

Kategori: KYK Sorgulama

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com

Written By admin2

من افضل كتابة المحتوى المخضرمين في عدد من المجالات مثال المجالات العلمية والمعلوماتية وله العديد من الاعمال في الكثير من المواقع مثال موقع شركة مقابر للبيع في مصر ويساهم في تقديم محتوى مفيد وجذاب للزوار cell seo

مقالات ذات صلة

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

تعتبر المنازل من أهم الأصول لأي عائلة. يمكن استخدامها كمكان للعيش ومكان لتربية الأطفال وحتى مكان لتخزين الأشياء الثمينة. يعد المظهر الخارجي لمنزلك الهاشمي ستون من أهم الميزات التي تجعل منزلك فريدًا.فك وتركيب العفش كتالوج المنزل الخارجي هو سوق عبر الإنترنت يساعد أصحاب...

read more
فك وتركيب العفش

فك وتركيب العفش

تفكيك وتركيب الاثاث عملية تتطلب عناية وصبر ومهارة. إنها عملية يجب أن تكون على دراية بها لتجنب سدن للخدمات إتلاف أثاثك.ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين فيما يلي بعض النصائح المفيدة في شركة نقل عفش بالقطيف فك وتركيب الأثاث:ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين شركة نقل...

read more
ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

شرم الشيخ هي مدينة جميلة في مصر تشتهر بشواطئها الخلابة ومياهها الزرقاء الصافية. يمكن لزوار شرم الشيخ الاستمتاع بالكثير من الأنشطة مثل السباحة والغطس وركوب الأمواج شراعيًا. إذا كنت تبحث عن إجازة أكثر استرخاء، فهناك أيضًا العديد من المنتجعات الصحية الموجودة في شرم...

read more

0 Comments