ÖYP Lisansüstü Tercih Sayfası Tıklayın!ÖYP Lisansüstü Tercih Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

ÖYP Lisansüstü eğitim tercihleri 5 Şubat'a kadar yapılacak.'Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller' kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 02.02.2016- 05.02.2016 (saat 18:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

2016 Bahar döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları için tıklayınız

ÖYP 2016 BAHAR LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

'Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller' kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75'i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25'i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2016 Bahar döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2'de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir.

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES'ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. (2013 Bahar ve sonrası)

3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler.

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.

5. 2015 Aralık ayında ilan edilen ve Başkanlığımızca yapılan yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan, atama işlemleri devam edenlerin bu kontenjanlara başvurabilmeleri ancak atama işlemleri tamamlanmadan lisansüstü eğitime başlayamazlar.

6. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir.

7. 'Görsel İletişim Tasarımı' anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini 'Grafik', 'Resim', 'Medya Tasarımı' veya 'İletişim Tasarımı ve Yönetimi' alanında sürdürebilirler.

8. ' Arapça ve Çince Mütercüm-Tercumanlık' ile 'Sinoloji' anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini 'Çeviri ve Kültürel Çalışmalar' alanında sürdürebilirler.

9. 2015 Aralık Dönemi merkezi yerleştirme ile 1006202-1006267-1006331-1006332-1006333-1006334-1005793-1005550-1005564- 1005598-1005656 no'lu ilanlara (Özel şartında 'çalışma konusu' belirtilen Mühendislik Fakültelerinin bazı anabilim dallarına ait ilanlara) yerleşenlerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerde ve Başkanlığımızca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir. Bu ilanlara yerleşenlerin 2016 Bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir. Söz konusu kadrolara atanan araştırma görevlilerine, ÖYP Usul ve Esasların 'Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme' başlıklı 9. Madde'sinin 7., 8.,ve 9. fıkraları uygulanmayacaktır.

10. ÖYP 2016 Bahar Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 02.02.2016-05.02.2016 (saat 18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden; Ek:2'de ilan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.

Kategori: ÖYP Alan Sınavı