ÖYP Hukuk Branşı Alan Sınavı Başvuru Şartları Neler?ÖYP Hukuk alanına başvurular e-devlet şifresi kullanılarak alınacak ve 19/10/2015 -21/10/2015 saat 18:00'da son bulacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Alan Sınavına İlişkin Duyuru (16.10.2015) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 'tanımlar ve kısaltmalar' başlıklı 3. maddesinin h) bendinde 'alan sınavı: yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda öyp araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı ifade eder.' hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, alan sınavının Hukuk alanında yapılması Yürütme Kurulu'nun 15.10.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Hukuk alanı için 150 kadro belirlenmiştir. Diğer alanlara ilişkin yapılacak alan sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

1-Alan Sınavına Başvuru Şartları Alan sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday çağırılacak olup; son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adaylarda sınava kabul edilecektir. Adayların alan sınavına başvurusu için hesaplanacak olan ÖYP puanının hesaplamasında lisans not ortalamasının %35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %50'si ve varsa yabancı dil sınavının %15'i dikkate alınır. Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

2-Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli Alan sınavına başvurular 19/10/2015 - 21/10/2015 (18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesinden online olarak beyan usulüne göre gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçları 23/10/2015 tarihinde sadece www.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca adaylara posta yoluyla tebliğ edilmeyecektir.

3-Sınav Şekli, Tarihi ve Yeri Alan sınavı farklı tarihlerde önce yazılı(klasik usülde), ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Alan sınavının yazılı bölümü 25/10/2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Yıldız Amfi Binasında saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, ilgili bilim alanlarına ilişkin temel konuları içerecektir. Alan sınavının sözlü bölümü 26-27-28/10/2015 tarihlerinde yine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Kongre Merkezinde yapılacaktır.

4- Alan Sınavı Değerlendirme Alan sınavı puanı, adayın yazılı sınav puanının %50'si ile adayın sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınarak hesaplanacaktır.

5-Diğer Hususlar Alan sınavı puanları ilan i tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerli olacaktır. Adaylar yazılı sınava girerken nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Adaylar sözlü sınava girerken nüfus cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. Sınav sonucuna itirazların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Adaylar yazılı sınav için yanlarında kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.

İlan olunur.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 35 yaşını doldurmamış olmak (19/10/1980 ve sonra doğanlar başvuru yapabilecektir),

3. Araştırma görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

4. Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi puan türünden öğrenci alınıyorsa o alanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

. ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir,

. Puan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir,

5. Başkanlığımızca 19/10/2015 - 21/10/2015 tarihleri arasında yapılacak olan başvuru işlemlerinde, adaylar 2012 Güz ve sonrasında alınan ALES sonuçlarından birini kullanabileceklerdir,

6. Adaylar başvurularında varsa ÜDS/KPDS/YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen bir yabancı dil sınav sonucunu kullanabileceklerdir,

7. Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen 4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürüldüğü tablosunu esas almaları gerekmektedir, ÖYP tercih sisteminde not dönüşüm tablosunu kolayca kullanmanızı sağlayacak özellikler bulunmaktadır.

8. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Alan (yazılı ve sözlü) Sınav Puanı ile araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme yapılacağından, adayların lisans not ortalamasının % 20'si, (ALES) puanının % 25'i, Alan Sınav Puanının % 40'ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınacaktır.

10. ÖYP araştırma görevlisi kadro ilanlarında belirtilen Yükseklisans'a ilişkin şartlarda, adayların Tezli yükseklisans yapıyor veya yapmış olması gerekmektedir. (Tezsiz yüksek lisans yapmış/yapmakta olan adayların, yerleşseler bile, atamaları yapılmayacaktır)

ALES MUAFİYET

1. Doktorasını tamamlamış olanlar,

2. Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar,

3. Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmaktayken ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan
(ALES) muaf olup, bu adayların yerleştirme işlemlerinde ALES puanı 70 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

*** Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

Kategori: ÖYP Alan Sınavı