ÖYP alan sınavı yapılacak 2 temel bilim belli oldu – ÖYP Alan Sınavı | Ocak 2021

ÖYP alan sınavı yapılacak 2 temel bilim belli oldu – ÖYP Alan Sınavı | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

ÖYP alan sınavı yapılacak 2 temel bilim belli oldu

ÖYP alan sınavı yapılacak 2 temel bilim belli oldu.

Daha önce memurlar.net olarak yaptığımız haberde YÖK’ün ÖYP ile öğretim görevlisi yetiştirilmesinde alan sınavı getirdiğini belirtmiştik. Bu konudaki yetki YÖK Yürütme Kuruluna verilmişti.

YÖK Yürütme Kurulu 24.06.2015 tarihli toplantısında, Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimlerinde alan sınavı yapılmasına karar vermiştir.

İŞTE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Alan Sınavına İlişkin Duyuru

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın ‘tanımlar ve kısaltmalar’ başlıklı 3. maddesinin h) bendinde ‘alan sınavı: yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda öyp araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı ifade eder.’ hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, alan sınavının Temel Tıp Bilimleri Bölümü ile Temel İslam Bilimleri Bölümlerinde yapılması Yürütme Kurulu’nun 24.06.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Temel Tıp Bilimleri için 120, Temel İslam Bilimleri için 120 adet kadro belirlenmiştir.

Diğer alanlara ilişkin yapılacak alan sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

1-Alan Sınavına Başvuru Şartları

Alan sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday çağırılacak olup; son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adaylarda sınava kabul edilecektir.

Adayların alan sınavına başvurusu için hesaplanacak olan ÖYP puanının hesaplamasında lisans not ortalamasının %35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %50’si ve varsa yabancı dil sınavının %15’i dikkate alınır.

Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Temel Tıp Bilimleri alanından sınava girecek olan adayların;
Anatomi ve Fizyoloji Anabilim Dalları için Tıp Fakültesi mezunu (Tıp Doktoru) olmaları,

Diğer anabilim dalları için ise Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Temel İslam Bilimleri alanından sınava girecek olan adayların İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir.

2-Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli

Alan sınavına başvurular 26/06/2015 (15:00) – 01/07/2015 (18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesinden online olarak beyan usulüne göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru sonuçları 02/07/2015 tarihinde sadece www.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca adaylara posta yoluyla tebliğ edilmeyecektir.

3-Sınav Şekli, Tarihi ve Yeri

Alan sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Alan sınavının yazılı bölümü 07/07/2015 tarihinde Ankara Üniversitesinde, Temel Tıp Bilimleri alanı için sabah saat 10:00’da ve Temel İslam Bilimleri alanı için öğleden sonra saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav, ilgili bilim alanına ilişkin temel konuları içerecektir.

Alan sınavının sözlü bölümü 8-9-10/07/2015 tarihlerinde yine Ankara Üniversitesinde yapılacaktır.

4-Değerlendirme

Alan sınavı puanı, adayın yazılı sınav puanının %50’si ile adayın sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınarak hesaplanacaktır.

5-Diğer Hususlar

Alan sınavı puanı adaylar için puanların ilan edilmesi tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerli olacaktır.

Adaylar hem yazılı he sözlü sınava girerken nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Adaylar yazılı sınav için yanlarında kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
Sınav binalarına cep telefonu ile girmek yasaktır.
İlan olunur.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak (31/07/1980 ve sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

3. Araştırma görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak

4. Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

Alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

5. Başkanlığımızca 26/06/2015 (15:00) – 01/07/2015 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olan başvuru işlemlerinde, adaylar 2012 Güz ve sonrasında alınan ALES sonuçlarından birini kullanabileceklerdir

6. Adaylar başvurularını ÜDS/KPDS/YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen bir yabancı dil sınav sonucu ile yapabilmektedirler.

7. Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosunu esas almaları gerekmektedir. ÖYP Tercih Sisteminde eşdeğerlilik tablosunu kolayca kullanmanızı sağlayacak özellikler bulunmaktadır.

ALES MUAFİYET

1. Doktorasını tamamlamış olanlar,

2. Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlar,

3. Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmaktayken ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan (ALES) muaf olup, bu adayların yerleştirme işlemlerinde ALES puanı 70 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori: ÖYP Alan Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com