ÖSYS Tercih Kılavuzunda Değişiklik Yapılacak mı? – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Ocak 2021

ÖSYS Tercih Kılavuzunda Değişiklik Yapılacak mı? – ÖSYM Tercih Kılavuzu | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

ÖSYS Tercih Kılavuzunda Değişiklik Yapılacak mı?

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, ÖSYS Tercih Kılavuzu’nda daha önce yapılmayan bir tarzda bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Diğer sınavlardaki başarı durumu da kılavuzda olacak.Bu yılki ÖSYS Tercih Kılavuzu’na göre tercih yapacak adaylar için bazı yeni bilgilere de yer verildi. Buna göre, tercih edilecek programların mezunlarının ÖSYM’nin yaptığı diğer sınavlardaki başarı durumları ile programların akreditasyon bilgileri de gösterildi. Bu kapsamda, kılavuzda tıp fakültesi mezunları için TUS puanları, hukuk bölümleri için Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı Puanı (AYP) ile KPSS puan ortalamaları gibi bilgiler yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının daha gerçekçi ve bilinçli tercih yapması amacıyla bir çalışma başlatacak.Adayların tercihlerini daha rasyonel temellere dayandırması hedeflenen çalışmaya göre,tercih kılavuzunda bölümlerde kaç öğretim üyesinin vazife yaptığı, o programların mezunlarının ne kadar olduğu, sayısı, akredite edilip edilmediği gibi bilgiler yer alacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 10 Aralık 2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Rektörler Toplantısı” ile Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitesi rektörleriyle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç’ın göreve geldikten sonra rektörlerle ilk görüşmesi özelliğini taşıyan toplantıda yükseköğretim reform çalışmaları, yükseköğretimin kalitesine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Yeni YÖK Yasa Taslağı’ndaki son durum, rektör seçimlerindeki yeni kriterler, kalite kurulunun kurulmasına dair çalışmalar gibi yükseköğretimin yeni dönemdeki yakın hedefleri hakkında görüş ve öneriler karşılıklı tartışıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yükseköğretim sisteminde yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında, üniversite adaylarının daha gerçekçi ve bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olmak adına ÖSYS Tercih Kılavuzu’nda daha önce yapılmayan bir tarzda bilgilendirme yapılacağını belirten Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, konuyla ilgili şınları söyledi:

“DAHA BİLİNÇLİ TERCİHLER YAPACAKLAR”

” Bu sene öğrencilerimizin daha gerçekçi ve bilinçli tercih yapabilmelerine yardımcı olabilmek için daha önce yapılmayan bir tarzda tercih döneminde bilgilendirme yapılacak öğrenci adaylarımıza. İlk kez yapılacak bu bilgilendirmeyle adaylar
tercihlerini daha rasyonel temellere dayandırabilecek. Programlardaki kaç öğretim üyesinin vazife yaptığı veyahut o programların mezunlarının ne kadar olduğu, sayısı, akredite edilip edilmediği, bunlarla ilgili tercih kılavuzunda yer ayırmak istiyoruz. Daha bilinçli bir tercihin yolunu hazırlamakla birlikte,öğrencilerin yükseköğretim sistemine dahil olduktan sonra karar değişikliklerini kolaylaştırıcı, istedikleri bölümde okumalarına o bölümlerin gerektirdiği yetkinlikten vazgeçmeden imkan tanıyacak düzenlemeleri peşi sıra devam ettirmek düşüncesindeyiz.”

Yükseköğretimin sorunlarının pek çoğunun yasalardan değil uygulamalardan kaynaklandığına dikkat çeken Saraç, Artık YÖK’ün evet’lerinin ve hayır’larının gerekçelerini üniversitelerin daha iyi bileceğini vurguladı.

Saraç, bölümlerdeki kontenjan sorunları ile ilgili de şunları söyledi:

KONTENJAN BELİRLEME KONUSU

” Temel bilimlerdeki son yıllardaki yaşanan olumsuz durum hepimizi endişelendiriyor, bunlara da yönelik bazı kararlar almak durumundayız. Bu konu da gündemimizin önemli maddelerinden biri durumunda. Temel bilimlerde sorun, kontenjanların dolmaması ve dolsa bile taban puanın çok düşük biçimde olması şeklinde kendisini gösteriyor.

Sorunları farklı olup başka problemli alanlar da var. Örneğin hukuk ve sağlık programlarımız temel bilimlerin tam tersi. Yoğun öğrenci talebi olan ve hiç kontenjan dolma sorunu olmayan bölümler. Ama biri bireyin, diğeri devlet kurumlarının sağlığıyla ilgili bu programlarla ilgili tedbirler almadığımız takdirde ileride geri dönülmesi mümkün olmayacak hatalar ortaya çıkabilir.

Sorun yaşayan alanlar elbette bunlarla sınırlı değil; öğretmenlik programları, ziraat, su ürünleri gibi başka alanlara yönelik olarak da hızlı olarak tedbir almak durumunda olduğumuzu düşünüyoruz.

Yakın dönemde yapmak istediklerimiz ve özel konulardaki düşüncelerimiz söz konusu olduğunda ilgi alanlarından birisi de kontenjan belirleme konusu oluyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerimize de işaret etmek isteriz. Aynı altyapı ve imkanlarla, aynı hoca sayısıyla devlet üniversiteleri daha az, vakıf üniversiteleri ise daha çok öğrenci alma eğiliminde. YÖK bu talepleri kamu yararını düşünerek dengeleme konumunda olan bir kurum. Yani işimiz aslında pek de kolay değil. Eğitim kalitesi, istihdam, toplumun beklentileri, bunları birlikte ele almamız gerekiyor hepsini. Sektörel analizler yapmak, yaptırmak istiyoruz ve buna başladık.

Kontenjanların belirlenmesinde tek faktör olarak üniversite talebini kabul etmek ne denli yanlış ise, YÖK’ün konuya ilişkin kararlarının gerekçelerini üniversitelerce bilinememesi, anlaşılamaması da bu nispette yanlış. Her konunun kuralları belli olmalı, uygulama ona göre yapılmalı. Kurallar gerekiyorsa değiştirilmeli, ama keyfiliği yönelmemek lazımdır diye düşünüyoruz. Kontenjan belirleme için de bunlar geçerli olacak.

Yani, kriterleri açık, anlaşılır olacak. Artık YÖK’ün evet’lerinin ve hayır’larının gerekçelerini üniversiteler daha iyi bilecek.”

2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İndir

2018 ÖSYS Tercih İşlemlerini Yapmak için Tıklayınız

2018 ÖSYS Tercih Robotu İndirmek için Tıklayınız

YGS-LYS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YGS LYS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir

Kategori: ÖSYM Tercih Kılavuzu

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com