ÖSYS Eski Mezun Bilgi Girişi

2018 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu yayımlanmış olup; başvurular, Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlgili kılavuz gereği, geçmiş yıllarda ortaöğretim kurumlarından mezun olup ilk defa 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru yapacak öğrencilerden e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde diploma / mezuniyet bilgileri bulunmayan eski mezun öğrenciler ve geçmiş yıllarda telafi eğitimi ile mezun olan öğrencilerin diploma / mezuniyet bilgilerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenebilmesi için gerekli olan ekranlar Başkanlığımızca hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

Geçmiş yıllarda telafi eğitimi ile mezun olan öğrencilerin bilgileri, öğrencilerin telafi
eğitimi gördükleri okul / kurum idareleri tarafından 'e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma
İşlemleri / Telafi Eğitimi İle Mezun Olan Öğrenci Ekleme' ekranı kullanılarak e-Okul
Yönetim Bilgi Sisteme kayıt edilecektir.

İlk defa 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru
yapacak eski mezun öğrencilerin bilgileri ise, öğrencilerin mezun oldukları okul / kurumlar halen açık ise ilgili okul / kurum idareleri tarafından 'e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma İşlemleri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri Ekleme' ekranı kullanılarak, öğrencilerin mezun oldukları okul / kurumlar kapalı ise kapanan okul / kurumun bağlı bulunduğu İl / İlçe MEM'ler tarafından 'e-Okul Bakanlık / MEM İşlemleri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri Ekleme' ekranı kullanılarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıt edilecektir.

Bu kapsamda öğrencilere ait, belirtilen ekranlar üzerinden e-Okul Yönetim Bilgi
Sistemine kayıt edilen diploma / mezuniyet bilgileri, ÖSYM 'ye elektronik ortamda
aktarılacağı için kesinlikle veri silme işlemi yapılmayacak olup, sadece mevcut veri girişi yapılan öğrenci bilgileri üzerinde güncelleme işlemi yapılabilecektir.Belirtilen ekranlar üzerinden yapılacak olan veri girişleri ile ilgili LOG kayıtları tutulacak olup, öğrencilere ait diploma / mezuniyet bilgilerinin okul öğrenci kayıt kütük defterleri ile okul diploma defterleri dikkate alınarak sisteme işlenmesi gerekmektedir.

>>> Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazısı.
>>> Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu.

Kategori: ÖSYS