ÖSYS Başvuruları Nasıl yapılacak? ( ÖSYM-YKS 2018)

ÖSYS Başvuru Kılavuzunu İndirmek için Buraya Tıklayınız

ÖSYS Başvuru İşlemlerini Gerçekleştirmek için Buraya Tıklayınız

Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2018 TYT Başvuruları Nasıl Yapılacak? İlgili Yazıya Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

2018 yılı TYT ve YKS'ye girecek adayların merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM, 2018 TYT ve YKS tarihlerini sitesinden açıkladı.

Peki ÖSYS Başvuruları Nasıl yapılacak? ÖSYM, 2018'de yapılacak sınavlara ilişkin yayınladığı kılavuzda başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYS 2018 yılı yapılacak sınavlara ilişkin başvuru tarihleri yayınlandı mı? TYT ve YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. TYT Başvuru kılavuzu yayınlandı. 2018 ÖSYM TYT başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM, 2018 senesinde gerçekleştireceği sınav tarihlerini öğrenmek için tıklayınız. TYT ve YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2018 yılı TYT ve YKS'ye girecek adayların merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM, 2018 TYT ve YKS tarihlerini sitesinden açıkladı.

2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS 2018) başvuru işlemleri, Mart 2018 tarihinde başlayacak ve Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

2018-ÖSYS Kılavuzuna Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

2018-ÖSYS’ye ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler, 2018-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Başvurular kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapılacaktır. 2018-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adayların ÖSYS başvurularının alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Başvuru esnasında adayların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için başvuru sistemi, başvuru merkezlerine test amaçlı açılmış, başvuru merkezleri sistem üzerindeki kontrol işlemlerini yapmışlardır. Adayların, başvuru merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, başvuru işlemlerini başvuru süresinin son günlerine bırakmamaları önemle hatırlatılır.

2017-2018 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sistemin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’dir (ÖSYS). Bu sistem içinde TYT-YKS , 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanacaktır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilme işlemleri de ÖSYS kapsamında yapılacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim programlarına öğrenci yerleştirilmesi ÖSYS’nin dışında olup ilgili kurumların özel kanunlarında gösterilen usullere göre yapılır. İlgilenen adaylar, 2018-ÖSYS'ye katılmalarının gerekip gerekmediğini adı geçen kurumlardan öğrenebilirler.

ÖSYS’YE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?

a) Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayın başvurumerkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir: 2018-ÖSYS Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalıdır.

Son sınıf düzeyinde olup da okulunun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü tarafından belirli bir başvuru merkezine yönlendirilen adayların, 2018-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki eğitim bilgileri kendi okul müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır. Başvuru/sınav ücreti yatırılmış olmalı.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir: Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş (aday son sınıf öğrencisi ise onaylanmış) 2018-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı) ve sağlık raporu Mezun durumda olup ilk kez ÖSYS’ye başvuracak adaylar, başvuru için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ortaöğretim diplomasının resmî onaylı bir örneğini de (noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı) yanlarında bulundurmak zorundadır.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2018-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

Sınav günü salon başkanının, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2018-ÖSYS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz, fotoğrafınız uygun çekilmiş ve diğer bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Fotoğrafınız uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini isteyiniz.

Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve 2018-ÖSYS’nin bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.

Bu aşamadan sonra eğitim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, başvuru merkezlerine değil, aday tarafından doğrudan ilgili belgelerle Haziran 2018 tarihine kadar ÖSYM’ye yapılmak zorundadır.

DİKKAT: ÖSYM’ye ulaştırılması gereken diploma, sağlık raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği ÖSYM’ye gönderilmelidir. ÖSYM’ye belgelerin asılları gönderilmemelidir. Belgelerin asılları, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine de verilmemelidir.

b ) İnternet İle Bireysel Başvurular

2018-ÖSYS’ye bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2018-ÖSYS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar bu belgelerini, başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.

Yurt dışında bulunan adaylardan sınav ücretini döviz olarak bankaya yatıranlar, bireysel başvuru hakları olsa bile, İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapamazlar.

c ) Postayla Başvurular

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında zorunlu askerlik görevini yerine getirme, sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük veya yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. 2018-ÖSYS’ye başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.

Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2018-ÖSYS Aday Başvuru Formu Sürekli ve ağır hastalık, yurt dışında bulunma, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (engelli/sağlık sorunu olan adaylar için sağlık raporu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu) Eğitim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont

DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak ÖSYS’ye başvuru için yeterli değildir. ÖSYS’ye başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve başvuru kayıt bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.

Kategori: ÖSYS