ÖSYM 'El Değmeden Sınav' PlanlıyorÖSYM, soruları soru havuzundan otomatik olarak çeken ve belirli kriterler doğrultusunda el değmeden hazırlayan yazılımların devreye sokulacağını bildirdi. Bu amaçla 'yapay zeka' uygulamaları önerildi.

ÖSYM Başkanı Ali Demir koordinatörlüğünde hazırlanan 'Yeni Türkiye'nin Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Sistemi' kitabında, el değmeden sınav oluşturma hedefi kapsamında, yapay zeka uygulamalarının değerlendirilmeye alınması önerildi.

ÖSYM Başkanı Demir ve Başkan Yardımcıları Ercan Öztemel ile Ömer Pekşen, 'Yeni Türkiye'nin Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Sistemi, 2014'ten 2023'e' başlıklı kitap yazdı.

Kitabın önsözünde, Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, ÖSYM'nin de 'Yeni Türkiye' hedefi doğrultusunda, ölçme değerlendirme, seçme ve yerleştirme sisteminin de yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

ÖSYM sınavlarında, 'sınav güvenliği kurallarının ve yasaklarının tartışmasız uygulandığı' vurgulandı.

Kitapta, ÖSYM'nin özellikle 'siber saldırılara' karşı korunaklı bir yapıya kavuşturulduğuna dikkat çekildi ve bu kapsamda, personelin tüm çalışmalarının 'e-imza' ile yürütüldüğü ve 'elektronik izlerinin (log kayıtlarının)' tutularak her şeyin hesabının verilebileceği bir sistemin devreye alındığı, 'sonuç doğrulama' sistemi ile de sahte belge düzenleme çalışmalarının önüne geçildiği kaydedildi.

'Yeni Türkiye'nin sınavları'

Kitapta, Yeni Türkiye ÖSYM'sinin temel nitelikleri arasında, amaca uygun sınav sistemleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, el değmeden sınavların hazırlanması, sınav süreçlerinin otomasyonu, insandan bağımsız sistemlerin hayata geçirilmesi, e-imza ile çalışılması, kriptolu bilgi transferlerinin sağlanması, elektronik sınav uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflerine yer verildi.

'Yeni yazılımlar devreye sokulacak'

El değmeden sınav oluşturma hedefi kapsamında, soruları, soru havuzundan otomatik olarak çeken ve sınavları belirlenen kriterler doğrultusunda, el değmeden hazırlayan yazılımların devreye sokulacağı bildirildi. Bu çerçevede, yapay zeka uygulamalarının değerlendirilmeye alınması tavsiye edildi. Yapay zeka ile bilgisayarların, bilgi işleyebilme, yorum yapabilme, planlama ve kontrol aktivitelerini gerçekleştirebilme, karar verebilme, muhakeme yapabilme gibi bir çok niteliğe sahip olduğunun bilimsel araştırmalarda ortaya konulduğuna dikkat çekilen kitapta, bu teknolojinin havaalanlarında, borsada ve sağlık sisteminde kullanıldığı aktarıldı.

3 yılda bir yenilenen personel rejimi

ÖSYM'nin, kurumsal yapılanmasının yeniden düzenlenerek kadrolu personeli olmayan bir yapıda çalışılması önerisinin de sunulduğu kitapta, çalışanların kendilerinin de sınava girdiği bir ortamda sınav yapmalarının doğru olmadığına dikkat çekildi ve 3 yılda bir yenilenen personel rejimi tavsiye edildi.

Kitapta, ÖSYM'nin şehir dışında bir kampüse taşınması ve hizmetlerini temsilcilikleri vasıtasıyla yürütmesinin doğru olacağına işaret edildi.

Tuvalet yasağı

Kitapta, sınav konforunun sağlanması için sınav sayılarının artırılması, sınıflarda sıraların adaylara uygun ve ergonomik olması, engelli adaylar için okuyucu ve işaretleyicilerin konunun uzmanlarından oluşması, sınavlarda, 'tuvalete gitme yasağına' karşı, tuvaleti olan sınıfların oluşturulması gibi düşüncelerin de değerlendirildiği belirtildi.