ÖSYM Pedagojik Formasyon Yerleştirme Sonuçları Öğren!ÖSYM 2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme Sonuçlarını Öğrenmek için Tıklayınız

2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme sonucunuzu öğrenmek için ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr/) adresine giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yerleştirme tercih başvuruları Mayıs - Haziran 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresi aracılığıyla alınmıştı. 2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme tercih işlemlerinin Haziran’da sona ermesinin ardından adayların meraklı bekleyişi sürüyor.2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme tercih sonuçlarının bu hafta açıklanacağı düşünülüyor. Pedagojik formasyon yerleştirme sonuçları bu hafta sonuna kadar ÖSYM’nin internet sitesinde (https://sonuc.osym.gov.tr/) adresinden açıklanacak.

2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme sonuçları nasıl hesaplanıyor ve nasıl değerlendiriliyor?

Pedagojik formasyon, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve özel okullarda öğretmenlik yapmak isteyen Fen-Edebiyat fakültesinda okuyan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler için YÖK' tarafınfından ÖSYM aracılığıyla düzenleniyor. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvuru yapabilmek için ALES'e girmiş ve hesaplanmasını istediğiniz puan türlerinden gerçerli paunı almış olmak şartı aranıyor. Haberimizde tüm detayları bulabilirsiniz.

2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirmelerinde adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES puanı (2011 ALES Sonbahar Dönemi ile 2012-2013-2014 yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan yerleştirme puanı kullanılıyor. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına doğrusal olarak dönüştürülüyor ve adayların 4’lük not sistemindeki diploma notları kullanılıyor.

Adayların akademik not ortalamaları, 4’lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Mezun olduğu yükseköğretim kurumunun 4’lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100’lük sisteme göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme dönüştürme işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu ekte yer almaktadır.

Dönüşüm tablosu için Tıklayın

4’lük veya 100’lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu “2” olarak değerlendirmeye alınıyor.
Yurt dışındaki üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu uygulanmaktadır.
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı” 0-4 aralığına dönüştürülmüş ALES Puanının % 60'ı ile 4’lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından oluşuyor. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
ÖSYM ve YÖK, Pedagojik Formasyon yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacağını bildirdi. Yerleştirmeler en yüksekten en aşağıya doğru kontenjan durumuna göre yapılacak.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması
(4’lük not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması
(4’lük not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük not sisteminde))

Pedagojik formasyon yerleştirmeleri programların kontenjanları göz önünde tutularak en yüksek puan alandan başlanmak üzere yapılacak.

Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek. 2015 Pedagojik Formasyon Yerleştirmelerinde herhangi bir prgrama yerleşen adayın kayıt hakkı yalnızca 2015-2016 öğretim yılı için geçerli olacak? Kayıt yaptırmayan hakkını kaybedecek.
Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız 2015-2016 öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

YÖK’ün pedagojik formasyonla ilgili aldığı karar

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kapsamında kişisel gelişim programı olarak değerlendirilen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen üniversitelerde açılıyor.

Bu kapsamda YÖK, eğitim fakültesi bulunan üniversitelere gelecek günlerde bir form gönderecek ve programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları istenecek. Daha sonra bu formlar, YÖK’te değerlendirilecek ve açılması kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler, kesin kayıt yapacak. Lisans öğrencilerinden programa başvuruda herhangi bir seçme yöntemi uygulanmayacak ancak bazı üniversiteler kapasitelerinin üstünde başvuru olduğunda belirleyecekleri bazı kriterlere göre sıralama yapabilecek.

Lisans eğitimine paralel olarak yürütülecek programlar, mezunlar için açılan programlarla aynı usul ve esaslara tabi olacak. İlgili üniversiteler, programların yürütülmesinde kendi imkanlarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, gündüz, akşam, hafta sonu gibi farklı alternatifler sunabilecek; bunların dışında yaz okulu uygulaması (uygulamalı dersler hariç), uzaktan öğretim (uygulamalı dersler hariç) ve gerek duyulduğunda açık öğretim fakültesinden yararlanabilecek. Pedagojik formasyon eğitimi programlarıyla ilgili usul ve esaslar güncellenerek gelecek günlerde YÖK’ün web sayfasından ilan edilecek.

Lisans mezunları için pedagojik formasyon eğitimi programı açmasına izin verilen üniversitelerde, kontenjanlar dahilinde mayısta ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Bu kılavuza dayalı olarak, şubattaki yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, yerleştiği halde kayıt yaptıramayan adaylar, başvurularını ve tercihlerini yenileyebilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvurarak 2014-2015 öğretim yılı yaz döneminden itibaren 2 dönem olarak düzenlenecek bu programlara başlayacak. Yaz dönemi açılamayan ilgili üniversitelerde programın ilk döneminde yer alan teorik dersler, ilgili üniversiteler ya da işbirliği yapacakları birimler ve kurumlar tarafından uzaktan ve açık öğretim yoluyla sunulacak.

Halen üniversitelerin son sınıfında, yani 8. dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine başvurarak açılacak programlara kayıt yaptıracak. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere 2 dönem halinde düzenlenecek.

Pedagojik formasyonda 3. ve 2. sınıf öğrencilerinin durumu

Halen üniversitelerin 3. sınıfında, yani 6. dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracak. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere 2 dönem halinde düzenlenecek.

Halen ilgili lisans programlarının 2. sınıfında, yani 4. dönemde bulunan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracak. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere 4 dönem halinde düzenlenecek.

Pedagojik formasyonda 1. sınıf öğrencilerinin durumu

Halen üniversitelerin 1. sınıfında, yani 2. dönemde olup ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine, 2014-2015 öğretim yılı başında başvurarak kayıt yaptıracaklar. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere altı dönem halinde düzenlenecek. İzleyen öğretim yıllarında ise ikinci sınıfın üstündeki lisans öğrencilerinden yeni kayıt alınmayacak. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde mezunlar için açılan programlara başvurabilecek.

Açıköğretim öğrencileri

Öğretmenliğe başvurabilecek lisans alanları içinde yer alıp uzaktan ve açık öğretim programlarına (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe vb.) devam eden öğrenciler, örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerle aynı koşullarda kayıtlı bulundukları üniversitelerde pedagojik formasyon programları açılmışsa bu programlara başvurabilecek.

Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilecek.

Kategori: ÖSYM Arşiv