ÖSYM KDK Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi İndir

ÖSYM 2014-KDK Uzman Yardımcılığı Sınavı için sınav ücretini yatıran ve sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile alabileceklerdir.Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınavın Uygulanması

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Adaylara, aşağıda ayrıntısı yer alan alanlardan en az 20 adet açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanacaktır. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır. Sınavın konuları ve sınavdaki ağırlığı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

TABLO-1: SINAV KONULARI VE SINAVDAKİ AĞIRLIKLARI

SINAV KONULARI

SORULARIN AĞIRLIĞI

1) Genel Yetenek - Genel Kültür Grubu:

(% 20)

2) Alan Bilgisi Grubu

(% 80)

A) Maliye grubu:

1) Kamu maliyesi

2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları

4) Maliye politikası

(%10)

B) İktisat grubu:

1) Mikro ve makro iktisat

2) İktisat politikası

3) Türkiye ekonomisi

4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

(% 10)

C) Kurumun Görev Alanı İle İlgili Hukuk Grubu:

1) Anayasa hukuku ve anayasa yargısı

2) İdare hukuku ve idari yargı

3) İnsan hakları hukuku

( % 30)

Ç) Diğer Hukuk Grubu:

1) Ceza hukuku (genel hükümler)

2) Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku)

3) Borçlar hukuku (genel hükümler)

(% 10)

D) Kamu yönetimi grubu:

1) Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi

2) Siyaset bilimi

3) Personel yönetimi

4) Mahalli idareler

5) Türk siyasi tarihi

(% 20)

Kategori: ÖSYM Arşiv