ÖSYM KDK Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları GirişiÖSYM 2014-KDK Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları;adayların cevaplayacakları açık uçlu (yazılı) sorularının öncelikle adaylar tarafından soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazılması gerkiyor.ÖSYM tarafından taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Bu puan oluşturulurken; Tablo-1’de gösterilen sınav konuları için belirlenen soru ağırlıkları puan hesabında aynı şekilde kullanılacaktır. Buna göre her sınav konusu için soru bazında alınan puanlar toplanacak ve Tablo-1’de verilen ilgili sınav konusunun ağırlığına göre doğrusal olarak ölçeklendirilecektir. Her sınav konusu için elde edilen ölçeklendirilmiş puanlar toplanacak ve adayın Yazılı Sınav Puanı hesaplanmış olacaktır.

Değerlendirme sonuçlarına göre, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (50) dört katı (200) aday KDK tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 200 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.

70 puan barajını aşan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazandınız.” ibaresi yer alacaktır.

70 puan barajını aşan ancak, kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan Nedeniyle Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamadınız.” ibaresi 70 puan barajının altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve inceleme talepleri

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69762/h/dilekceson.pdf sitesinden “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. Bu adaylar inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri aynı şekilde cevaplayabilecektir.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından ÖSYM’ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.