Öğrenci-öğretmen-aile ilişkisinin başarıya katkısı belirlendi – MEB | Ocak 2021

Öğrenci-öğretmen-aile ilişkisinin başarıya katkısı belirlendi – MEB | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Öğrenci-öğretmen-aile ilişkisinin başarıya katkısı belirlendi

MEB, çok tartışılan eğitim seviyesini belirlemek için akademik beceriyi ölçen ABİDE projesini hayata geçirdi. 81 ilden 38 bin öğrencinin katıldığı araştırmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Annesi kariyer yapan, öğretmeni kıdemli olan öğrenci akademik alanda daha başarılı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ileriye dönük eğitim politikaları geliştirmek için harekete geçti ve Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi’ni hazırladı. Projeye, 81 ilden 38 bin 8’inci sınıf öğrenci katıldı. Öğrencilerin zihinsel becerilerini ortaya koymak ve öğrenci-öğretmen-aile ilişkisinin başarıya katkısını belirlemek için hayata geçirilen projede, öğrencilere Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler derslerinden toplam 204 soru yönetildi. Çoktan seçmeli ve açık uçlu olan sorulara verilen cevaplarla hazırlanan raporda çarpıcı detaylara ulaşıldı. İşte detaylar…

* Hedefi yüksek öğrenci, derslerinde daha başarılı. Eğitimlerini (lisans, yüksek lisans, doktora) kadar devam ettirmek isteyenler, hedefi liseyi bitirmek olanlara kıyasla alanlarında daha yüksek puanlar aldı.

* Annenin eğitim seviyesi arttıkça öğrencinin başarısı yükseliyor. Annesi üniversite ya da yüksek lisans ve doktora mezunu öğrencilerin akademik başarıları, diğer öğrencilere göre daha fazla.

* Evdeki kitap sayısı ne kadar çoksa başarı da o kadar fazla. Ailenin kültürel zenginliği öğrencinin başarısını etkiliyor.

* Öğrencinin öz yeterlilik algısı ile öz güvenleri geliştikçe derslerde başarılı olma ihmali artıyor.

* Akademik basarısı yuksek ogrencilerin akran zorbalıgına maruz kalma olasılıgı az da olsa artıyor.

* Ailelerin, akademik çalışmalarla ilgili öğrencilere uyguladıkları baskı başarıyı olumsuz etkiliyor. Ebeveynlerin öğrencilere başarı konusunda baskı yapması da başarısızlık getiriyor.

* Öğrencilerin ev ödevi için ayırdıkları süre arttıkça başarıları düşüşe geçiyor.

* Öğretmenlerin aldıkları akademik eğitim düzeyinden ziyade kıdemlerinin, öğrenci başarısında daha etkili olduğu ortaya çıktı. Öğretmenin tecrübesi arttıkça öğrenci daha da başarılı oluyor.

* Öğretmenlerin uzun yıllar aynı okulda çalışması başarıyı artırıyor.

* Sınıflardaki öğrenci sayısının 25 ile 30 arasında olması akademik başarıları daha da yükseltiyor.

* Bu arada araştırma verilerinin, Türkiye’nin katıldığı PISA ve TIMSS sonuçlarıyla da örtüştüğü ifade edildi. MEB, ABİDE projesinin ikinci araştırmasını Mart 2018’de 50 bin öğrenci ile gerçekleştirecek. Raporlar doğrultusunda eğitimde ilerleme ya da gerileme olup olmadığı tespit edilecek.

TÜRKÇE ORTA, MATEMATİK TEMEL SEVİYEDE

Puanlar temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 grupta değerlendirildi. Sonuçlar, yüzdelik olarak rakamlara yansıdı. Öğrencilerin yüzde 44,6’sı Türkçe’de orta seviyeye sahipken, matematikte öğrencilerin yüzde 33,6’sının seviyesi temel düzey olarak belirlendi.

TÜRKÇE

Temel altı: Yüzde 3,6

Temel: Yüzde 22.4

Orta: Yüzde 44,6

Orta üstü: Yüzde 23

İleri: Yüzde 6,4

MATEMATİK

Temel altı: Yüzde 26,4

Temel: Yüzde 33,6

Orta: Yüzde 28,7

Orta üstü: Yüzde 8,2

İleri: Yüzde 3,1

FEN BİLİMLERİ

Temel altı: Yüzde 17,9

Temel: Yüzde 34,4

Orta: Yüzde 33,3

Orta üstü: Yüzde 10,3

İleri: Yüzde 4,1

SOSYAL BİLİMLER

Temel altı: Yüzde 6,3

Temel: Yüzde 25,7

Orta: Yüzde 40,9

Orta üstü: Yüzde 16,8

İleri: Yüzde 16,8

Kategori: MEB

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com