MEB GYS Soru ve Cevapları İçin TIKLA – MEB | Ocak 2021

MEB GYS Soru ve Cevapları İçin TIKLA – MEB | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

MEB GYS Soru ve Cevapları İçin TIKLA

29 Aralık Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları MEB GYS 2013 sınavı çıkmış sorular.Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 29 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştireceği, ‘Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevapları açıklanır açıklanmaz sitemizden ulaşabileceksiniz.

Şube Müdürlüğü Sınav Soruları ve Cevapları Paylaşımları….

1. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı

2. Kurum açma izni Verilen kurumlarda iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı

3. Nobel ödülü sorusunun cevabı Matematik

4. Ressam Salvador Dali

5. Atlas okyanusu ve Pasifik’i bağlayan kanal Kanal Panama

6. İlke Milliyetçilik

7. Müşavir 30

8. Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek-mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü

9. İl denetmenlerinin iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.

10. Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. bakan görevi

11. Dünya bankası washington

12. Türkiyede insan hakları mahkemesine bireysel başvuru yetkisi 1987 yılında

13. Viktor Hugo: Notre Damme’ın Kamburu

14. Ön inceleme ek süre 15 günü geçmez

15. Hangisi yüksek mahkeme değildir? sayıştay

16. 4734 ihale komisyon üyesi? en az 9

17. Örtülü ödenek binde 5 (yalnız 2)

18. Mahkeme kararı milletvekilliğini sınırlandırmaz.

19. Siyasi parti 18

20. Hangisi algıda yanılmaya yol açmaz? empati

21. Emeklilik Haziran Temmuz

22. Protokalda üst—ünvan ,rütbe var kıdem yok

23. İl yönetiminde hangisi bulunmaz diye bir soru vardı. cevap emniyet müdürüydü

24. Türkçe sorusu tezlik fiili

25. Türkçe sorusu ünsüz sertleşmesi

26. Türkçe iv. cümle yani basit cümle

27. Türkçe niteleme sıfatı

28. Yarım işlerin akılda kalması—zeıgarnik

29. Sendikalar genel kurullarını hangi aylarda yapar diye bir soru vardı. mart ve kasım

30. Kamu etik kurulu tbmm üyelerini ve bakanlar kurulu üyeleri ile ilgili şikayetleri inceleyemez

31. Muhtar ilköğretim çağındaki çocukların listesini kaç gün önceden okul idaresine bildirir. sorunun cevabı 15 gündü.

32. Memur cezası uyarma- aylıktan kesme- memuriyetten çıkarma- kınama

33. Mal bildirimi sorusunda eş ve velayeti altındaki çocuklar olacak.

34. Belediye kurulması için nüfus—-5000 uzaklık 5000

35. 1921 anayasasında il ilçe bucak diye bölümlemme yapılmamıştır.

36. İl de konutların kira belirlemesini il daimi komisyonu yapar.

37. 657nin içinde olmayan memurluk sınıfı özel güvenlik personeli

38. Örtülü ödeneğin nasıl kullanacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış. başbakan karar verir.

39. Basımevi için izin ve teminat gerekmez sanırım…

40. Öğretmen niteliklerini kim belirler? meb

41. Yurt dışı memurların hafta sonu tatilini bakanlar kurulu belirler.

42. Yurt savunması tbmm adına:bakanlar kurulu

43. Fransa dışında en çok Sefiller ve Notre Dame’ın Kamburu romanlarıyla tanınır.

45. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki raporlar kapsam içindedir.

46. Öğretmen konut kiralarını il özel idaresi ödemez.

47. Bucakların başka bir ilçeye bağlanması iç işleri bakanlığı

48. İhaleden çıkmak için, teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

49. Denetmenler her hizmet bölgesinde en az 3 yıl çalışır vardı. onun doğru cevabı 2 yıl olacak.

50. 1739 milli eğitim temel kanunu istisna hangisidir – askeri maksatlarla açılacak okullar hariç

51. teşkilati esasiyede (23maddeden oluşur) il ilçe bucak müfettişlik var yargı yok. cevap yargı

52. turkce etken diyor edilgen olacakti

53. örgütleme sorusunda cevap coğrafi örgütleme

54. Açık ihale-belli istekliler-pazarlık

55. Yatay iletişim-aynı düzeyler arasında

56. Mücbir sebepler sorusunun cevabı 3.sahıs tarafından diye başlayan cevaptı

57. Köylerin birleştirilmesi-ayrılması- İçişleri bakanlığı

58. Hangisi mahalli idare değildir? Yalnız I

59. Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse

60.


Kategori: MEB

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com