MBSTS sonuçları kaç yıl geçerli?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ÖSYM'ye yaptırılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanları kaç yıl geçerli olacak?. MBSTS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?..

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2010 yılından beri yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Diyanet uhdesinde görev yapan personel için çok önemli bir sınavdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sınavı ilk yıllarda Milli Eğitim Bakanlığına, daha sonra Anadolu Üniversitesine ve 2015 yılında ise ÖSYM'ye yaptırılmıştı.

Önceki yıllarda sınava giren personel iyi puanlar almış olsa da, 2015 yılında ÖSYM tarafından yapılan MBSTS'de alınan puanlar epeyce düşmüştür. Bu durumun sebebi bazılarına göre soruların zorluğu olsa da, aslında asıl neden soru tarzına din görevlilerinin aşina olmamasıdır.

2016 yılında da MBSTS sınavı ÖSYM yapacaktır. Ancak bu yıl alınacak puanların yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü din görevlileri soru tarzını görmüş ve çalışmalarına bu doğrultada başlamışlardır. MBSTS sınavı din görevlileri çok büyük önem arz ediyor.

Yurtdışına veya hacca görevli gitmek isteyenler, bulunduğu görevde yükselmek isteyenler ve görev yaptığı camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenler bu sınava muhakkak girmelidirler. Hal böyle olunca din görevlilerinin bu yıl ki MBSTS sınavına daha iyi hazırlanacaklarını tahmin ediyoruz. Geçen yıl puanlar düşük olunca bir çok din görevlisi yurtdışına ve hacca görevli olarak gitme hakkından mahrum olduğu gibi, bulunduğu camiden başka bir camiye görevli olarak atanmak için sadece 2 ay üst üste münhal olan camilere nakil sınavı müracaatında bulunabildiler.

MBSTS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

MBSTS ile ilgili merak edilen konulardan biri de, sınav sonuçlarının kaç yıl geçerli olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 5. maddesinin (d) bendinde şu hüküm yer almaktadır: “Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ile yeterlik sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerlidir.” Buna göre 2 Nisan 2016 tarihinde MBSTS sınavına giren bir kişinin aldığı puan 2 Nisan 2019 tarihine kadar geçerlidir. Peki 2019 yılında MBSTS sınavı 2 Nisan'da değilde 2 Ekim'de yapılacak olursa durum ne olur? MBSTS sonuçları 3 yıl geçerli olmakla birlikte son yıl sınavın yapıldığı aya kadar geçerliğini korumaktadır. Özetle; 2 Nisan 2016 tarihinde yapılan MBSTS sınavına giren bir kimse, MBSTS puanını 2019 yılında yapılacak olan MBSTS sınavına kadar, hatta 2019 yılında yapılacak olan MBSTS sınavının puanları açıklanıncaya kadar kullanabilmektedir.