Lise/Önlisans KPSS Branş Sıralamaları Tıkla-Öğren! – KPSS Sınavı | Ocak 2021

Lise/Önlisans KPSS Branş Sıralamaları Tıkla-Öğren! – KPSS Sınavı | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Lise/Önlisans KPSS Branş Sıralamaları Tıkla-Öğren!

2016 Lise/Önlisans KPSS Branş Sıralamalarını Öğrenmek için Tıklayınız

2016 Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 01.03.2017 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklamalarını Öğrenmek için Tıklayınız

Tercih Kodu Nedir?

Lisans düzeyinde KPSS’ye giren her adayın kendi bölümü için belirlenen 4 haneli rakamdan oluşan bir tercih kodu vardır. Tercih klavuzunda adaylar, kendi tercih kodunun bulunduğu kadroları tercih edeceklerdir.

4001 Kodu Nedir?

Bu tercih kodu, bölüm ayrımı olmaksızın tüm lisans mezunlarının tercih yapabileceği kadroları gösterir. Her alandan tercih yapıldığı için genel olarak yüksek puanla kapatır.

Kaç Çeşit KPSS sıralaması vardır?

Genel sıralama ve branş sıralaması olarak ikiye ayrılan sıralamalar, tercih yaparken önem kazanır. Genel sıralama; adayın kendi alanından olan ya da olmayan herkesin sıralandığı sıralamadır.

Branş sıralaması; adayın sadece kendi bölümünden olanlar baz alınarak oluşturulmuş sıralamadır.

4001 kodu bulunan kadroları tercih edecek olan adaylar, genel sıralamadaki yerini kullanırlar.

Sınav sonuçlarına göre yığılma hangi puan aralığında oluştu?

ÖSYM henüz sıralamaları açıklamadı. Ancak sıralamalar açıklandığı anda yığılmanın hangi aralıkta olduğu ortaya çıkacaktır. Tercih yapmadan önce sitemizi takip edin.

KPSS Branş sıralamaları neden değişiyor? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bilindiği üzere, sınava giriş sırasında branşını yanlış belirten adaylar daha mezuniyet belgesi ile bu yanlışlığı düzeltebilmektedir.

Örneğin 2014/2 Tercih Kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir: Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini 17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında (26 Kasım 2014 günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Yine, bir aday bitirdiği teknik ve sağlıkla ilgili alt öğrenimden de ter yapabilmektedir. Bunun için bitirdiği alt öğrenimini ÖSYM sistemine tanıtması gerekmektedir. Bu konuda 2014/2 Tercih Kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir: Bunun yanında, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki(ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Bir diğer değişiklik te aynı düzeyde bitirilen iki eğitim bilgisidir. Yani bir kişi hem İşletme hem de Bilgisayar Mühendisliği mezunu olabilir. Aday isterse İşletme bölümünü de ÖSYM sistemine sonradan ekletebilmektedir.

Bu 3 nedenden dolayı, sıralamalarda değişme olmaktadır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kategori: KPSS Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com