LGS örnek soruları PISA sorularına benziyor mu?Örnek sorular PISA sorularına benziyor. Bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenci ile velisinin merakla beklediği liseye geçiş sınavın örnek sorular 'sayısal' ve 'sözel' toplam 45 tane olarak iki kitapçıkta yayımlandı. Uzmanlara göre örnek sorular sorular zor ve çok işlemli olması nedeniyle zaman sorunu yaşatacak. Soruların PISA sorularına benzediği de ifade ediliyor.

MEB LGS Örnek Soruları Tıkla İndir

PİSA ve TİMSS'de çıkan sorular tıkla çöz

Doğa Koleji eğitimcileri örnek sorular incelendiğinde bilgiyi kullanma, farklı durumlara uyarlama, yorumlama becerilerinin ön planda olduğunun görüldüğünü söylüyor. Uzmanlar, şöyle diyor:

ÖRNEK SORULAR PISA SORULARINA BENZİYOR

'Sadece bilen öğrencilerin değil, bilgiyi kullanabilen, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler bu sınavda daha başarılı olacak. Akademik olarak güçlü, bilgiyi bilen aynı zamanda sorgulayıp eleştirel düşünen, test becerilerini geliştiren öğrenciler öne geçecek' diyor.

ANALİZ VE SENTEZ YAPABİLENLER

Doğa Koleji uzmanları 8 sınıf öğrencilerinin yeni sistemde PISA sorularına benzer sorularla karşılaşacağını vurgulayarak, 'Paragrafların ve soru öncüllerinin uzun olması sınavda zaman yönetimine de dikkat edilmesi gerektiğini göstermekte' diye konuşuyor.

İşte Doğa Koleji bölüm başkanlarının sorularla ilgili değerlendirmeleri

TÜRKÇE OKUMA ANLAMAYA ÖNEM VERİN

Bölüm Başkanı; Hurihan Yıldırım: Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorularda PISA mantığında olan sorulara yer verilmiştir. Metne bağlı sorularda ise ortak metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır. Dil bilgisi sorularında fiil çatısı, cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçülmektedir. Parçada Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz örnek sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizin okuma-anlama çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, oldukça nitelikli sorular.

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORGULANIYOR

Bölüm Başkanı; Elvin Öven Güçbilmez: Öğrencilerimizi geçtiğimiz yıllarda uygulanan matematik sorularından çok farklı soruları kapsayan bir sınavın beklediğini söyleyebiliriz. Soruların hazırlanışında tamamen 8. Sınıf müfredatına bağlı kalınmış, 5.,6. ve 7. Sınıf müfredatlarından alıntılar gerçekleştirilmemiştir. Örnek soruların tamamına yakınının matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği görülmektedir. Bu da seçiciliği yüksek bir sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, sorular ilk bakışta çoktan seçmeli soru kalıbında görünse de, hiçbir soruda şıkların öğrenciyi cevaba götürmesi söz konusu değildir. Bu özelliği ile PİSA sınavları ile benzerliği dikkat çekmektedir.

Akıl oyunu ya da zeka sorusu diye nitelendirebileceğimiz bir sorunun, örnek sorular içindeki varlığı, öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin de ölçülmek istendiğinin bir göstergesidir. Yayınlanan sorular geçmiş yıllara göre farklı olsa da, işlem gerektirmeyen, problem çözme, dikkat ve yorum becerisi gerektiren sorulardır.

FEN BİLİMLERİ DENEY, TABLO, GRAFİK ÖNEMLİ

Bölüm Başkanı; Rezan Bozkurt: MEB’in sınırladığı kazanımlara uygun olup temel bilgileri içermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, grafik, tablo ve görsellerle ilişkili soruların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Deneysel verilerin değerlendirildiği bilgiyi yorumlama ve muhakeme gücünü ölçen zorlayıcı soruların geleceğini öngörüyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenen, sayısal düşünme becerisi güçlü öğrencilere bu sınavın avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÇELDİRİCİLER GÜÇLÜ

Bölüm Başkanı; Ezgi Dursun: Soru metinlerine daha geniş yer verildiğini ve seçeneklerdeki çeldiricilerin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Sorular, ayırt edici düzeyde yoruma dayalı sorular olmakla birlikte öğrencilerin bilgilerini kullanma becerilerini de ölçen niteliktedir. Fakat bilgiyi direkt ölçen sorulara değil bilgiyi yorum yoluyla ölçen sorulara yer verilmiştir. Kısa ve direkt bilgiyi ölçen sorulara yer verilmemiştir. Tarihsel olayların yorumlanması önem kazanmaktadır.

İNGİLİZCE SORULARI DAHA KOLAY

Bölüm Başkanı; Tuba Mumcu: Ünite 1 “Friendship”, Ünite 5 “The Internet” ve Ünite 7 “Tourism” konularını kapsamaktadır. Örnek sorular TEOG sınav soruları ile karşılaştırıldığında soruların daha çok görsel ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu sınavda yine paragraf sorularına yer verilmiş. Sorularda dilbilgisi yapıları; günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeler, diyaloglar ve paragraflar içinde ölçülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YORUMA DAYALI

Bölüm Başkanı; Abdullah Albayrak: Örnek sorular bilgi, yorum ve okuduğunu anlama tarzında sorulardan oluşmakta. Ancak geçen seneki sınavlardan farklı olarak bilgi sorularının daha çok yoruma dayalı sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Sorulara baktığımızda yorumun bilgiye dayalı olması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Yanı sıra paragraf tarzı soruların zorluk düzeyinin daha da arttığını görmekteyiz. Geçmiş yıllardan daha zor.

Kategori: MEB