LGS örnek soruları müfredata uygun mu?

MEB, liselere girişte bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sınavla ilgili örnek soruları dün yayınladı. Uzmanlara göre sorular 8. sınıf müfredatına uygun ama iyi okullara yerleştirmede kullanılacağı için zorluk düzeyi çok yüksek. Öyle ki sorulardan pek çok öğrencinin gözünün korkacağı ve sınava girmekten vazgeçeceği düşünülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerine getirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) örnek sorularını dün internet sitesinden yayınladı. Buna göre Anadolu, fen, sosyal ve proje temelli liselere yerleştirmede geçerli olacak sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. Sınavda, ilk oturumda öğrencilere Türkçe'den 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, Yabancı Dil'den de 10 olmak üzere toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek. Matematik'ten 20, Fen Bilimleri'nden 20 olmak üzere 50 sorunun bulunduğu ikinci oturum ise 60 dakika sürecek.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre sınav, 8. sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

'Özel derse ihtiyaç artar'

MEB, sınavda çıkacak her dersten soru sayısının yarısı kadar örnek soru yayınladı. MEB'in yayınladığı bu soruları inceleyen uzmanlara göre sorular 8. müfredatına uygun. Ancak TEOG kapsamındaki sorulardan çok zor ve eleyici nitelikte. Derslere göre yorumlar şöyle:

İrday Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday: MEB, LGS örnek sorularını yayınlarken tüm sınavın bir örnek kitapçığını yayınlamayarak ÖSYM'nin TYT'de yaptığı ve yanlış anlaşılmalara yol açabilecek bir sıkıntıdan uzak kalmayı tercih etmiş.

Yayınlanan 10 adet matematik sorusu incelendiğinde soruların 8. sınıf matematik müfredatını kapsadığı ve buna bağlı kazanımları baz aldığı görülmekte. Ancak dönem içinde yapılan iki ayrı sınav yerine artık tek sınav uygulamasına geçilmesinden ve bu sınavın tüm adaylara uygulanmayıp sadece belirli okullara yerleşmek isteyen adayların katılacağı bir sınav olması nedeniyle açıklanan soruların 8. sınıf kazanımlarına dayansa bile adayın önceki yıllarda edindiği matematiksel birikimi de tarayacağı görülmekte.

Son 3 - 4 yılda yapılan merkezi ortak sınavlara bakıldığında sorular daha çok okullarda yapılan yazılı sınav sorularının çoktan seçmeli hale dönüştürülmüş şekliydi. Ancak yeni sınavın örnek sorularında bu anlayıştan tamamen vazgeçilmiş. Sorularda tablo ve grafik yorumlamanın, soruya ait metni okuyup anlamanın, muhakeme yapmanın önemi arttırılmış ve böylelikle son yıllarda alışılagelmiş soru kalıplarından yeni bir ölçme değerlendirme tekniğine gidilmeye çalışılmış.

Bu durum maalesef basılı olan tüm sınav hazırlık materyallerinin de baştan aşağı revize edilmesini ve yeni kaynakların hazırlanmasını gerektirecek. Ayrıca yeni sınav, sınava hazırlıkta öğrencilerin okul dışında destek alma ihtiyaçlarını da artıracak.

PISA mantığında

Örnek soruları inceleyen Doğa Koleji bölüm başkanları, LGS'de sadece bilen öğrencilerin değil, bilgiyi kullanabilen, analiz ve sentez yapabilen öğrencilerin bu sınavda daha başarılı olacağına dikkat çekiyor. 8. sınıf öğrencilerinin yeni sistemde PISA sorularına benzer sorularla karşılaşacağını kaydeden uzmanlar, uzun sorular nedeniyle sınavda zaman yönetiminin önemli olduğunun altını çiziyor. Derslere göre Doğa Koleji bölüm başkanlarının yorumları şöyle:

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım: Örnek sorular, 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulardan oluşmakta. Bu sorularda PISA mantığında olan sorulara yer verilmiş. Metne bağlı sorularda ise ortak metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunmakta. Dil bilgisi sorularında fiil çatısı, cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçülmekte. Parçada Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz örnek sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizin okuma-anlama çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerekmekte. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, oldukça nitelikli sorulardan oluşacağını düşünmekteyiz.

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez: Öğrencileri geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir sınavın beklediğini söyleyebiliriz. Sorularda tamamen 8. sınıf müfredatına bağlı kalınmış. Örnek soruların tamamına yakınının matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği görülmekte. Bu da seçiciliği yüksek bir sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermekte.

Bunun yanı sıra sorular ilk bakışta çoktan seçmeli soru kalıbında görünse de hiçbir soruda şıkların öğrenciyi cevaba götürmesi söz konusu değil. Bu özelliği ile PISA ile benzerliği dikkat çekmekte. Akıl oyunu ya da zeka sorusu diye nitelendirebileceğimiz bir sorunun, örnek sorular içindeki varlığı, öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin de ölçülmek istendiğinin bir göstergesidir.

Yayınlanan sorular geçmiş yıllara göre farklı olsa da işlem gerektirmeyen, problem çözme, dikkat ve yorum becerisi gerektiren sorulardır.

'Vur dedik öldürün demedik'

@Esinozgenc72: Büyük ihtimal üniversiteye giriş sınavı sorularıyla karıştırmışlar. Yazık çocuklara.

@mediha_bjk: TYT soruları ile soruların yeri değişsin.

@deniz1789deniz: TYT soruları kolay olur lise giriş soruları (kademelerine göre) zor olur bir dengeyi tutturamadılar gitti.

@DenizCa90751038: 20 yıllık eğitimciyim ben soruları üniversite hazırlık sorusu olarak gördüm. Türkçe sorularının hepsi bu derecede zor olursa çocukların çekeceği var. 'Vur dedik öldürün demedik' atasözü bu sorulara çok uygun düştü.

@ondansonra11_12: TEOG örnek sorular yayımlanmış, bilgiyi kullanmayı amaçlamışlar ama çocuklar bilgiyi kullanmayı biliyor mu orası düşündürücü.

Sorular çok zorlayacak

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt: Sorular kazanımlara uygun olup temel bilgileri içermekte. Deneysel düzeneklerin sorgulandığı, grafik, tablo ve görsellerle ilişkili sorular ağırlıklı. Deneysel verilerin değerlendirildiği bilgiyi yorumlama ve muhakeme gücünü ölçen zorlayıcı soruların geleceğini öngörüyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenen, sayısal düşünme becerisi güçlü öğrencilere sınav avantaj sağlayacak.

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 5 soru yayınlandı. Soru metinlerine daha geniş yer verilmiş, seçeneklerdeki çeldiriciler daha güçlü. Bilgiyi yorum yoluyla ölçen sorulara yer verilmiş. Tarihsel olayların yorumlanması önem kazanmakta.

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu: 5 örnek soru 'Friendship', 'The Internet' ve 'Tourism' konularını kapsamakta. Sorular müfredatla ve kazanımlarla örtüşmekte. TEOG ile karşılaştırıldığında sorular daha çok görsel ağırlıklı. Sınavda yine paragraf sorularına yer verilmiş. Sorularda dilbilgisi yapıları; günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeler, diyaloglar ve paragraflar içinde ölçülmekte.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Sorular bilgi, yorum ve okuduğunu anlama tarzında. Ancak geçen yılki sınavlardan farklı olarak bilgi soruları daha çok yoruma dayalı. Paragraf tarzı soruların zorluk düzeyinin daha da artmış. Bu yıl sınavın geçmiş yıllara göre daha zorlayacağı görülüyor.

80 yaşında Türkiye için üretiyor

Türkiye'nin örnek bilim insanlarından Prof. Dr. Sevin Toluner, 80 yaşında akademik çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Kürsüsü Başkanlığı'ndan 2004'te emekli olduktan sonra da uluslararası hukuktaki gelişmeleri yakından izleyen Prof. Dr. Toluner, kendi ifadesiyle, 'Ankara'dan uluslararası hukukla ilgili bir soru yöneltilmesi halinde devletine hizmet etmek için daima hazır olmak' amacıyla sürekli çalışıyor. Bu amaçla Toluner, 20 Aralık'ta, 'Geçmişi Anımsayıp Geleceği Yönlendirme' başlıklı bir kitap yayımladı.

Kitabın önsözünde 'Devletler Umumi Hukuku dalında, genellikle kabul edilmiş standartlara uygun bir eğitim vermenin, devlet olarak dış politikada tezlerimizin savunulmasında vazgeçilemez olduğunu hep vurguladım' diyen Toluner, bu nedenle bir hukukçu akademisyen kimliğiyle 43 yıllık meslek hayatında fırsat verildikçe Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca kendisinden istenen hukuki görüşleri bir kitapta topladığını dile getirdi.

Ders notları kitap oldu

Toluner'in 'Türkiye'nin Dış Politika Sorunları' kitabının ikinci baskısı da 2004'te yayımlanmıştı. 1976'da Karakas'da yapılan Deniz Hukuku Konferanslarında Türkiye delegasyonunda yer alan Toluner, sadece İstanbul Hukuk Fakültesi'nde değil, aynı zamanda Harp Akademileri'nde de ders verdi.

'43 yıllık akademik yaşamım boyunca en çok yapmak istediğim, milletlerarası hukukun bütün konularını kapsayan bir 'ders kitabı' hazırlayabilmekti. Doçentlikten hemen sonra ilgilenmek durumunda kaldığım Türkiye'nin dış politika sorunlarına bir çözüm getirmeye çalışırken zaman su gibi akıp gitti' diyen Toluner, eski kürsü arkadaşlarının ısrarı üzerine doçentlikte hazırladığı ders notlarını kitap haline getirme isteğini kabul etti.

Bu yıl, Prof. Dr. Ayşenur Tütüncü, yardımcı doçentler Enver Arıkoğlu, Verda Neslihan Akün ve Elif Başkaracaoğlu, Prof. Dr. Sevin Toluner'in ders notlarını kitap haline getirmeye başladı ve Toluner: Milletlerarası Hukuku birinci cildi yayınlandı. Toluner Hoca'nın ders notlarının dört ciltlik bir eser olması planlanıyor.

Kategori: MEB