KYK kredi geri ödeme işlemlerini yapamıyorum!

29.04.2017 00:01 den sonra “Öğrenim/Katkı kredisi geri ödemelerinde ilk taksit tarihinden itibaren, iki veya daha fazla taksitini zamanında ödemediği için ödeme planına gecikme zamları işlenmiş borçluların dosyalarının tespiti devir işlemleri” tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar T.C Ziraat Bankası üzerinden Kuruma yapılan geri ödeme işlemleri bütün borçlular için durdurulmuştur.

Devir işlemleri tamamlandıktan sonra:

1- Bu kapsama giren borçlular, Gelir İdaresi Başkanlığına devir işlemleri ( 29.04.2017 tarihine kadar olan ödemeleri borçlarına işletilip, düşüldükten sonra kalan borç taksitlerini ve özlük bilgilerinin aktarılması işlemleri) tamamlanıncaya kadar ödeme yapamayacaklardır. Aktarma işleminin en kısa sürede tamamlanmasının ardından ilgili borçlular e-devlet Gelir İdaresi Başkanlığı “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” uygulaması üzerinden online veya bizzat vergi dairelerinden borç sorgulama ve ödeme gerçekleştirebileceklerdir. Bu borçluların kalan taksit ödemeleri vergi daireleri üzerinden yapılacaktır.

2- Düzenli ödeme yapıp dosyasına hiç gecikme zammı işlenmemiş olan ve ödeme planında en fazla bir taksit aksatması bulunan borçlular ödemeler tekrar açıldıktan sonra T.C Ziraat Bankası üzerinden ödemelerine aynı şekilde devam edeceklerdir. Bu durumda olanlar için herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Not:
Yapılandırma, vergi daireleri yetkisinde olan bir işlemdir. Yeni bir yapılandırma kanunu yürürlüğe konulduğu takdirde borçları vergi dairesine aktarılan kişilerin bu işlem için vergi daireleriyle görüşülmesi gerekmektedir. Kurumumuzca böyle bir işlem yapılmamaktadır.

KYK kredi geri ödeme sorgulama yapmak için tıklayınız

Kategori: KYK Sorgulama