KPSS Orta Öğretim MeslekleriLise mezunları KPSS ile nereleri tercih edebilir? 2001 nitelik kodlu memurluklar nelerdir?

Lise mezunları, çift yıllarda yapılan orta öğretim KPSS ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmektedir. KPSS P 94 puan türü orta öğretim KPSS %50 genel kültür %50 genel yetenek esas alınarak hesaplanmaktadır. Standart sapma haricinde genel kültür ve genel yetenek sorularının puan değerleri arasında herhangi bir fark mevcut değildir.

Lise mezunları 2001 nitelik kodlu memurlukları tercih edebilmektedir. 2001 nitelik kodlu memurluklar: itfaiye eri, kaloriferci, zabıta memuru, bekçi, tahsildar vs. şeklinde örneklenebilir. Bunlar merkezi atama ile lise mezunları tarafından tercih edilebilecek kadrolardır. Ancak şunu belirtmemiz gerekir, 2001 nitelik kodlu memurluk kadroları ehliyet, yaş, tecrübe gibi şartlar kadroya göre isteyebilmektedir.

Lise mezunları KPSS ile açıktan alımları da tercih edebilir. Adalet bakanlığı başta olmak üzere lise mezunları için sınav açan kurumlar ve açılan kadrolar mevcuttur. Zabıt katipliği, icra katipliği, mübaşirlik, İnfaz ve koruma memurluğu, bekçi kadroları bunlardan bazılarıdır.

Lise mezunları KPSS’den Kaç Puan Alırsa Atanabilir?

‘‘ Lise mezunları KPSS’den kaç puan alırsa atanabilir? ’’ bize en çok yöneltilen bir diğer sorudur. Öncelikle bu soruyu iki parçaya ayırmak gerekmektedir. Birincisi lise mezunları merkezi atamada kaç puan alırsa atanabilir? İkincisi ise Lise mezunları açıktan alımlar diğer adıyla mülakatlı alımlarda kaç puan alırsa atanabilir?

Birinci sorunun cevabı bizlere karamsar bir tablo çizmektedir. Lise mezunları merkezi atamada KPSS ile 90 ve üstü puan almadan atanamayacaktır. İkinci sorunun cevabı ise daha umut vericidir? Adalet Bakanlığı en çok kadro açan kurum durumundadır ve orta öğretim, ön lisans ve lisans ayrımı mevcut değildir! Yani KPSS P 94 puanınızla tüm Adalet Bakanlığı memur alımlarına başvurabilirsiniz.

Kategori: Kategori