Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları – YÖK | Mayıs Ayı 2021

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları – YÖK | Mayıs Ayı 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

Kapatılan üniversitelerle ilgili güncel soru ve cevaplara ulaşmak için buraya tıklayınız

Soru: İzmir’de kurulan yeni iki devlet üniversitesi kapatılan üniversitelerin yerine mi kuruldu?…

Cevap: Hayır. Tüm öğrenciler, YÖK’ün daha önce belirlemiş ve yayınlamış olduğu usul ve esaslara göre yerleştirilecektir.

667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların Uygulanması Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

– Tercih sonrası tüm öğrenciler yerleştirilecek mi?

Evet

– Puanım, Türkiye’deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak?

Bu durumda da mutlaka yerleştirme olacaktır. (bkz. Usul ve esaslar Madde 6)

– Bursluluk durumum veya ücret ödeme miktarı nasıl olacak?

o Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacaktır. Yıllık ücret artışları TÜFE oranında olacaktır.
o Yatay geçiş esaslı bireysel yerleştirmede, yatay geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanacaktır.

– Tercihlerimizi devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yapabilir miyiz?

Evet

– Tercihlerimizde hangi yılın giriş puanları esas alınacak?

Kapatılan programa kayıt olduğunuz yıldaki (yatay geçişle gelenler geldikleri programa ilk kayıt oldukları yıldaki) kılavuzdaki taban puanlar esas alınacaktır.

– Vakıf yükseköğretim kurumları tercihlerinde bursluluk durumuna (100%, 50%, 25%, ücretli) göre mi yapılacak?

Hayır, her bir program için tek bir taban puan olacak ve bu puan ilgili programın en düşük yerleştirme puanı olacaktır.

– Kontenjan limiti olacak mı?

Evet. Ancak her giriş yılı için ayrı kontenjan olacaktır ve bu kapsamda, aynı giriş yılındaki öğrenciler birbirleri ile rekabet edecektir. Bu nedenle öğrenciler 24 tercihte bulunabilecektir.

– Seçilecek programlarda tercih etme yöntemi nasıl olacak?

Öğrenci yerleştirilme puanından daha düşük taban puanı olan programları tercih edilebilecektir.

– Tercihlerimde aynı program var ancak eğitim-öğretim dili açısından farklılık var. Bu durumda ne olacak?

Usul ve Esaslarda Madde 4 kapsamındaki koşullar uygulanarak tercih yapılabilecektir.

– İzmir’de kurulan yeni iki devlet üniversitesi kapatılan üniversitelerin yerine mi kuruldu?

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin bir kısmı bu üniversitelere mi yerleştirilecek?

Hayır. Tüm öğrenciler, YÖK’ün daha önce belirlemiş ve yayınlamış olduğu usul ve esaslara göre yerleştirilecektir.

– Tercihlerimde mevcut programım dışında farklı bir program seçebilir miyim?

Hayır (Sadece Usul ve Esaslardaki benzer isimli programlar hariç) (bkz. Usul ve esaslar Madde 4).

– Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversite de İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum.

Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?

Hayır.

– DGS ile yerleştirildim. Tercihte bulunabilecek miyim?

Evet.

– Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mıdır?

Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.

– Yaz okulunda öğrenci iken üniversitenin kapatılması durumunda, yaz okulu hakkı nasıl sağlanacak?

Koordinatör üniversite tarafından yaz okulu veya bütünleme imkanı sunulacaktır.
(bkz. Usul ve Esaslar Madde 12)

– Yatay geçişte ne esas alınacaktır?

Yatay Geçiş yönetmeliği kapsamında iki tip yatay geçiş bulunmaktadır.
o Kurumlararası Yatay Geçiş: Genel Not Ortalaması esaslı ( bkz. Usul ve Esaslar Madde 16)
o Ek-1 Madde Kapsamında, Yerleştirilme Puanı esaslı (bkz. Usul ve Esaslar Madde 9)

– Yatay geçişte hangi ücreti ödeyeceğim, bursluluk durumum devam edecek mi?

Yatay geçişte, geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanır, bursluluk durumu ilgili üniversiteye bağlıdır.

– Kurumlararası yatay geçiş için belgelerimi Koordinatör üniversite henüz tarafıma sağlayamıyor. Bu durumda ne olacak?

Beyana dayalı başvuru yapılabilecek (Koordinatör üniversiteden alınacak durum belgesi ile birlikte). (bkz. Usul ve esaslar Madde 17).

– Yatay geçiş başvurusu sürecinde eş zamanlı olarak tercih yapabilir miyim?

Evet. (bkz. Usul ve Esaslar Madde 18).

– Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?

Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrencilere özel öğrenci olabilme statüsü verilecektir.

– Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?

Bu usul ve esaslar kapsamında hayır.

– Yurt dışı yatay geçişle yerleşen öğrencilerde nasıl bir usul izlenecek?

Usul ve Esasların 6. Maddesi uygulanacaktır.

– Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?

Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.

– Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda ne olacak?

Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabileceklerdir.

– Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?

Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.

– Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?

KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.

– Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek midir?

Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacaktır. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecektir.

– Kapatılan üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin diplomalarında kapatılan üniversitenin adı yazılacak mıdır?

Tercih sonrası merkezi veya yatay geçiş yaparak yerleştirilecek öğrencilerin eğitimlerini başarı ile tamamlamaları sonrasında diplomalarında, kapatılan üniversitenin ismi yazmayacaktır.

Diplomasını hak etmiş ve tercih işleminde bulunmayacak öğrencilerde ise Usul ve Esaslar Madde 14 uygulanacaktır.

– Çift diploma öğrencilerinin durumu ne olacaktır?

Esas programına yerleştirilme sonrasında, yerleştirildiği üniversitede ilgili ÇAP programının bulunması durumunda ilgili üniversitenin yönetmelikleri dahilinde çift diploma programına intibak ettirilebilecektir

– Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?

Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir.

– Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacaktır?

Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYS sonuçları ile merkezi olarak yerleştirilmediğinden, bu öğrencilerin yerleştirilme süreci YÖK’ün belirlemiş olduğu Usul ve Esaslar kapsamında Koordinatör Üniversiteler tarafından yürütülecek olup ihtiyaç halinde YÖK değerlendirecektir.

– Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?

Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacaktır.

Kategori: YÖK

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com