İsteyenler YKS Soru Kitapçığını Görebilecek mi?

YGS Soru Kitapçığını Görmek için Tıklayınız

ÖSYM Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

ÖSYM, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında, sınav sorularını adayların inceleyebilmeleri için 50 lira istiyor.

Hatırlanacağı üzere, ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve cevapları, yapılan bir kanuni düzenlemeyle, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştı.

Ancak açılan bir davada, Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmişti.

AYM'nin bu iptaline rağmen, ÖSYM soru ve cevapları internet sitesinden yayınlamayacağını ancak sınava giren adayların başvurmaları halinde, adayların incelemesine sunulacağını açıklamıştı.

ÖSYM, bu inceleme işleminde bir adım daha ileriye gitti ve adaylardan her bir test için 50 lira para istemeye başladı. Aşağıda konuya dair ÖSYM cevabı bulunmaktadır.

Öncelikle şu bilinmelidir. Bilgi edinme taleplerinde ücret alınıp alınamayacağı yönünde çıkarılmış bir tebliğ bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğin son hükmü şu şekildedir:

'Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacaktır.'

Bu madde şunu ifade etmektedir. Kamu kurumu belgeyi erişime açarken bir inceleme yapmış ise bir ücret isteyebilir. Ancak elektronik cevaplarda bunun dışında bir ücret isteyemez.

Ancak öyle sanıyoruzki, ÖSYM telif hakkını gerekçe göstererek soru kitapçığı için ücret talep etmektedir. Oysaki adaylar sınava girerken soru kitapçığı için bir maliyete katlanmışlardır. ÖSYM eğer telif haklarından dolayı ücret istiyorsa bu 2. bir ücret anlamına gelecektir. Bu bağlamda, ÖSYM'nin test başına ücret talep etmesinin hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. ÖSYM'den olumsuz cevap alanların Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvurmaları gerekmektedir.

İŞTE ÖSYM'NİN CEVABI


YGS-LYS Net Sihirbazı Tıkla İndir

Yükseköğretim (Lisans-Önlisans) Program Atlası Tıkla İndir

YGS LYS Başarı Sırası Sihirbazı Tıkla İndir