İş kanunundaki fazla çalışmalar nasıl uygulanacak? – Haberler | Mayıs Ayı 2021

İş kanunundaki fazla çalışmalar nasıl uygulanacak? – Haberler | Mayıs Ayı 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

İş kanunundaki fazla çalışmalar nasıl uygulanacak?

4857 sayılı Kanuna göre, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmiştir.İşverenin fazla mesai yaptırmak istemesi durumunda, işçinin onayının alınması gereklidir.

Peki İşveren fazla çalışmayı hangi sürede onaylatmalı?İşçi ne zaman onaylamalı yada fazla çalışmak istemediğini ne zaman bildirmeli?

İş Kanunundaki fazla çalışmaların nasıl uygulanacağına ilişkin yönetmelikte, işçinin fazla çalışmaya dair onayının alınmasına ilişkin maddesinde önemli bir değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin önceki halinde; ‘İşveren fazla çalışmaya ilişkin onayını her yılın başında işçilerden yazılı olarak alınacağını ve işçi özlük dosyasında saklanacağını belirtmişken,getirilen yeni düzenleme ile; ‘Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.’ şeklinde değişmiştir.

Yeni Düzenlemede Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçinin durumu nasıl olacaktır?

Yönetmelikte bu durum için; Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir. ” denilmiştir.

Söz konusu düzenleme konuya ilişkin değişiklik getiren yönetmeliğe göre 25.08.2017`den itibaren imzalanan ya da yenilenen sözleşmeler açısından geçerlidir

Kategori: Haberler

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com