Hızlandırılmış Yargılamaya Tabi Sınavlar Hangileri?

Danıştay, hangi sınavların hızlandırılmış yargılamaya tabi olacağıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay 16. Dairesi, idari yargı hakim adaylığı yazılı sınavının iptali için açılan bir davada, hangi sınavların hızlandırılmış yargılamaya tabi olup olmayacağıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Bilindiği üzere, MEB ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar için 45 günlük hızlandırılmış yargılama uygulanmaktadır. (Kanun bu şekilde öngörmesine rağmen, mahkemelerin bilirkişi belirlemedeki yanlışlarından dolayı süre daha da uzayabilmektedir)

İşte Kanunda yer alan merkezi ve ortak sınavlar kapsamına hangi sınavların girip girmediği konusunda, Danıştay, önemli bir karar verdi.

Buna göre, KPSS, ALES, YDS, YGS, LYS, TEOG ve benzeri sınavlara yönelik davalar hızlandırılmış yargılamaya tabi olacaktır.

Ancak, bir kuruma yönelik örneğin görevde yükselme, kaymakam adaylığı, komiser yardımcılığı sınavları ise hızlandırılmış yargılamaya tabi olmayacaktır.

Danıştay 16. Dairesi, ayrıca düzenleyici işlemlere ilişkin davaların hızlandırılmış yargılamaya tabi olmayacağını belirtmiştir.

Kategori: MEB