Estetik eğitim nedir?

1. Kişiye, duygu, düşünce ve izlenimlerini en güzel biçimde anlatabilmesi, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırabilmesi amacıyla verilen eğitim.

2. Temel nitelikleriyle güzelliği tanıma, çözümleme ve değerlendirme yollarına ilişkin eğitim.

Kategori: Haberler