Engellinin Nakline Yeni Düzenleme

Engellinin Nakline Yeni DüzenlemeEngelli memurların nakli için ayrıksı ve özellikli bir düzenleme yapılması mecburi hale getiriliyor

Şuanki tüm yönetmeliklerde, engellilerin nakli için ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Memurlar hangi hükme tabiyse engelliler de aynı hükme tabidirler. örneğin engelliler de sadece sağlık özrü var ise o kapsamda nakil isteyebilmektedir.

Ancak, Mecliste görüşülmekte olan Aile Bakanlığına ait torba kanun teklifinde şu yönde bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm Meclis Genel Kurulunda da kabul edilmiştir. Torba kanun teklifi bütünüyle Mecliste kabul edildikten, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yani bu hüküm şu an için kesinleşmemiştir.

Hüküm şu şekildedir:

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.'

Peki hüküm ne diyor?

1- Bu hüküm, engelli memurlar için, tüm kurumların kendi yönetmeliklerinde ayrı ve özellikli bir düzenleme yapmasını istiyor. Ancak, 'Özellikli ve ayrık'tan kasdın ne olduğu açık değildir.

2- Ayrıca, bu hüküm, memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini kapsamaktadır. 'Engellilik durumundan kaynaklanan' yer değiştirme talepleri karşılanacaktır. Bunun ne olduğu belli değildir. Öyle tahmin ediyoruzki, bu düzenleme sonrasında bir genelge çıkarılacak ve bu hükmün içeriğinin nasıl yürürlüğe konulacağı açıklanacaktır.

3- Bu hükümden engelli memurun isteyeceği İl'e naklinin olacağı gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Her kurumun her ilde bir norm kadro ihtiyacı vardır. Bu normun üstüne çıkmak, kurumların hizmet gereklerine uygun olmaz.

Kaynak:Memurlar.net

Kategori: ÖSYM Arşiv