DGS Tercih–3 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı – Dikey Geçiş Sınavı | Ocak 2021

DGS Tercih–3 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı – Dikey Geçiş Sınavı | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

DGS Tercih–3 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2014-DGS Kılavuzu 900 numaralı koşul ile ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 24 Haziran 2015 tarihli Duyurumuz doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları 14 Temmuz 2015 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr) İnternet adresinden açıklanacaktır.

Yerleştirme sonuçları sadece bu yerleştirme için tercih hakkı bulunan adaylar için açılacaktır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileri bir tarihte verilecek aksi/farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirme sonuçları, adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumda ilk yerleştirme sonucu bir yükseköğretim programına yerleştirmesi yapılan ve bu programda eğitim-öğretimine devam eden adayların hakları saklı tutulacaktır.

Bu yerleştirmede yerleşen adayların yerleştirme sonucunu kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ekteki dilekçe örneği ile Merkezimize bildirmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme alınmayacak ve bu adayların yerleştirme sonucunu istemedikleri kabul edilerek diğer işlemlere devam edilecektir. Belirtilen tarihe kadar yazılı beyanlarını Merkezimize ulaştırmayan adaylar, 2014-DGS Tercih–3 yerleştirme sonucundan yararlanamayacaklardır. 2014-DGS Tercih–3 yerleştirme sonucu ilk yerleştiği program bilgisi değişmeyen adayların dilekçe göndermeleri gerekmemektedir.

5 Ağustos 2015 itibarıyla yerleştirme sonucunu kabul eden adaylara ilişkin bilgiler, ilgili yükseköğretim kurumlarına Merkezimiz tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Yerleşen adayların 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında (en geç14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitimine kadar) yerleştirildikleri programa kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu tarihten sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır.

İlk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan bu yerleştirmede başka bir programa yerleşenler, istedikleri takdirde ilk yerleştirildikleri programda eğitim-öğretimlerine devam edebileceklerdir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2014-DGS Tercih–3 Yerleştirme Sonuçları

2014-DGS Tercih–3 Yerleştirme İle İlgili Dilekçe

Kategori: Dikey Geçiş Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com