Danıştay’dan Öğrenim Kredisi için Zamanaşımı Kararı – KYK Sorgulama | Şubat 2021

Danıştay’dan Öğrenim Kredisi için Zamanaşımı Kararı – KYK Sorgulama | Şubat 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

Danıştay’dan Öğrenim Kredisi için Zamanaşımı Kararı

Bir öğrenci, 30.09.1998 tarihine kadar öğrenim kredisi almıştır. O tarihte öğrenim kredileri 3 aylık alınmakta ve geri ödemesi de 3’er aylık dilimlerle yapılmaktaydı.

Mevzuata göre, alınan öğrenim kredilerinin, mezuniyetten 2 yıl sonra ödenmeye başlanılması gerekmektedir.

Buna göre, bu kredinin taksitlerinin ilk ödeme başlangıç tarihi 01.10.2000, son ödeme taksitinin tarihi ise 30.9.2002’dur.

Öğrenci hiçbir taksiti ödememiş, durum KYK tarafından Gelir İdaresine bildirmiş ancak Çukurova Vergi Dairesi Başkanlığı 2009 yılında tahakkuk fişi düzenlemiş ve tahakkuk fişinde vade 1/5/2009 olarak belirlenmiştir. Akabinde de 11.6.2010 tarihli ödeme emri düzenlenerek 16.8.2010 tarihinde öğrenciye tebliğ etmiştir.

Öğrenci ise olayda zamanaşımı bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştır.

Öğrencinin açtığı dava hem idare mahkemesinde hem de bölge idare mahkemesinde öğrenci aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak Danıştay Başsavcısının itirazı üzerine dosyayı bu kez Danıştay 10. Daire Başkanlığı görüşmüştür. Danıştay yaptığı değerlendirmede, geri ödemede tablosundaki tarihlerin vade tarihi olduğunu, bu nedenle 2009 yılında yeniden bir tahakkuk yapılarak yeni bir vade belirlenemeyeceğini belirtmiştir.

Danıştay sonuç kısmında şunu söylemiştir: Bu bakımdan, dava konusu ödeme emrine konu kamu alacağının, öğrenim kredisi borcunun, en geç son taksit tarihi olan 30.9.2002 tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren beşinci yılın sonuna; yani 31 Aralık 2007 tarihine kadar tahsil edilmesi gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapılan takibatta tahsil zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Bu karar, öğrenim kredilerinde 5 yıllık zamanaşımının, geri ödeme tablosundaki son tarihten itibaren hesaplanması gerektiğini göstermektedir.

Kategori: KYK Sorgulama

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com