21.yüzyıl Becerileri Nelerdir? – MEB | Mayıs Ayı 2021

21.yüzyıl Becerileri Nelerdir? – MEB | Mayıs Ayı 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

21.yüzyıl Becerileri Nelerdir?

Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırmak gerekiyor.

Herkesin duymaya alıştığı bir terim haline geldi 21.yy becerileri. Gelecekle birlikte değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duyacağı bu becerilerin ne olduğuna dair sunulan bir çok fikir var. Bu blog yazısında, yaptığım küçük bir araştırma sonucunda 21.yy becerilerine dair bulduklarım ve bu becerilerin neden kazandırılması gerektiği hakkındaki fikirleri sunmaya çalışacağım.

21.yy becerilerini tanımlamaya dair bulduğum en somut çalışma P21 platformunun öğretmenler, akademisyenler ve iş dünyasındaki liderlerin katkılarıyla hazırladığı bu tablo.

Bu tablo bize hem 21.yy öğrencilerinin kazanması gereken yetenekler ve öğrenmesi yararlı konuları, hem de bu becerilerin desteklenmesi için kullanılabilecek sistemleri açık bir şekilde sunuyor. (*)

Tabloda yer alan becerilerin alt başlıkları da şu şekilde sıralanmış;

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

· Yaratıcılık ve Yenilenme
· Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
· İletişim ve İşbirliği
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
· Bilgi Okuryazarlığı
· Medya Okuryazarlığı
· Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı
Yaşam ve Meslek Becerileri
· Esneklik ve Uyum
· Girişimcilik ve Öz-Yönelim
· Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
· Üretkenlik ve Sorumluluk
· Liderlik ve Sorumluluk

Bu tabloda “iletişim, adaptasyon ve inovasyon” yetenekleri, 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana iskeletini oluşturuyor. Sebebi şu ki teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniye en hızlı uyum sağlayan kazanan olacaktır. Uyum sağlamak ise iletişimden geçiyor. Ayrıca bilgiye ulaşabildiğimiz kaynaklar giderek artıyor. İnternet bir kaynak havuzu haline geliyor. Bu havuzun içerisinde boğulmadan doğru bilgiye ulaşmak ise teknoloji ve bilgi okuryazarlığından geçiyor. Dahası bu yeni sürekli değişen dünya, sizden sürekli üretmenizi daha önemlisi yeni şeyler üretmenizi ve bu değişime ayak uydurmanızı bekliyor. Bu yüzden inovasyon becerileri geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir yeteneği olacaktır.

21.yy becerileri üzerine bir diğer çalışma Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’a ait. İş dünyasından liderler ile yaptığı bu çalışmanın neticesinde, Wagner 21.yy öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı 7 beceri olduğunu savunuyor.(*) Bunlar;

1. Eleştirel düşünme ve problem çözme
2. Ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek
3. Hız ve uyum
4. Girişkenlik ve girişimcilik
5. Etkili sözlü ve yazılı iletişim
6. Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme
7. Merak ve hayal gücü

İş dünyasında rutin bir hale getirilebilen tüm işler ya ucuz iş gücünün olduğu dış kaynaklara aktarılıyor ya da robotlar kullanılarak otomatikleştiriliyor. Geleceğin vazgeçilemez ve yararlı çalışanları olmak nitelikli yeteneklere sahip olmaktan geçiyor.

Rekabet içerisinde olan tüm şirketler tüm ürünlerini, çalışanlarını ve hizmetlerini daimi olarak gelişim sürecine tabi tutarlar. Daha iyisini bulmak için, önce mevcudu eleştirmek ve problemini tanımlamak gerekir. Şirketlerin beklentisi her çalışanın bu gelişime katkıda bulunabilecek yeteneklere sahip olup, kendi ürününü bir üst kaliteye çıkartmasıdır. Takım çalışması yapabilmek şirketlerin çalışanlarından bir diğer beklentisi. Eskiden farklı olarak, artık takım çalışması yapmak için aynı mekân içerisinde bulunmak şart değil. Bir ağa bağlı birçok farklı kültürel ve sosyal yapıdan insanla beraber çalışmaya açık olmalısınız. Liderlik kavramı da artık değişiyor. Liderler yetkileriyle yönetenler değil yetenekleriyle ön plana çıkanlar arasından seçiliyor.

Hızlı ve uyumlu olmak Wagner’ın tıpkı P21 platformunun da söylediği gibi 21.yy öğrenenlerinin sahip olması beklenen bir yetenek. Senelerce aynı şirkette çalışacak bile olsanız departmanlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir. Bu da yeni problemler çözmeye ve yeni yetenekler kazanmaya yani değişime hızlı bir adaptasyon sağlayabiliyor olmalısınız demektir. Aynı zamanda sizden istenenle yetinmeyip, girişimci olmalısınız. Keskin, kolay ulaşılabilen hedeflerdense esnek hedefler belirleyip girişkenliğini canlı tutmanız beklenir.

Daha önce P21’in 21.yy becerilerini incelerken de gördüğümüz üzere iletişimin temel alındığı bu çağda etkili sözlü ve yazılı iletişim becerileri elbette ki herkes için ön koşul niteliğinde. Dahası, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Asıl önemli olan doğru analizler yaparak gerekli bilgiye ulaşmak. Wagner’ın listesindeki en son beceri, merak ve hayal gücü. İnovasyonun temel gereklilikleri arasında merak ve hayal gücü yer alıyor.

Wagner’ın 7 becerileri daha çok iş dünyasına yönelik gibi görünüyor. Fakat düşünüldüğü zaman bu yetenekler kişiye hayatının her alanında yardımcı olabilir. Etkili sözlü ve yazılı iletişim, uyum ve girişkenlik sosyal hayatta da kullanılabilecek faydalı yetenekler. P21 platformu ise bize 21.yy becerilerini daha geniş bir perspektifte sunmuş. Ayrıca genel konu başlıkları ve kullanılabilecek sistemlerle desteklemiş.

Kategori: MEB

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com