2020/2 KPSS Kadro Sayısı ve Dağılımı Yayımlandı mı?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiştir.

Bu kapsamda, KPSS 2020/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapmak için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca Kasım tarihlerinde alınacaktır.

KPSS 2020/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2.038
kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların
208 adedi ortaöğretim, 918 adedi önlisans ve 912 adedi ise lisans düzeyindedir.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• 190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 718 adet,
• Üniversiteler 164 adet,
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.140 adet,
• Diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16 adet.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426 adet,
• Teknik Hizmetler Sınıfı 297 adet,
• Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127 adet,
• Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41 adet,
• Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 adet.

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Ortaöğretim 134 adet,
• Önlisans 504 adet,
• Lisans 502 adet.

2020/2 Yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.turkiye.gov.tr internet adresinde 10 Kasım 2017 Cuma günü itibariyle yer alacaktır.

2020/2 KPSS Tercih Bilgi Sisteminin Android Uygulaması geliştirilmiş olup, adaylar uygulamayı ilgili 'https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ali.KPSSTercih_DPB' adresten indirebilirler.

KPSS Tercih Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

KPSS Tercih Robotu İndirmek için Tıklayınız

KPSS Tercih İşlemleri için Tıklayınız

Kategori: KPSS Sınavı