2018 YDS Sonbahar Dönemi Sınavı Tarihi Ne Zaman?2018 YDS Sonbahar Dönemi Sınav Giriş Yerlerini Öğrenmek için Tıklayınız

Bu sene ÖSYM tarafından 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Eylül 2018 tarihinde uygulanacak.YDS Sınavıyla alakalı tüm merak edilenler osym2017.com'da.Detaylar yazımızın devamında...

YDS’ye kimler girebilir?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.

Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS puanı nedir?

Yabancı Dil Sınavına giren adayların sınavda aldığı puandır.

YDS`de başarılı olmakiçin YDS`den en az kaç puan almak gerekir?

Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden YDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

YDS testlerinde netler nasıl hesaplanıyor?

Yabancı Dil Sınavında net hesaplaması yapılırken yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplanan soruları etkilememektedir. Bu nedenle Yabancı Dil Sınavında yapmış olduğunuz doğru sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan doğrudan net sayılarınıza yansımaktadır.

YDS Puanı nasıl hesaplanır?

Yabancı Dil Sınavında tüm soruları doğru cevaplayan bir aday 100 puan almaktadır. Kısacası her doğru cevaplanan soru adaya 1,25 puan kazandırmaktadır.

Yds Sınavı’nda çıkan soruların tahmini olarak dağılımı nedir?

Bu sınav kpds ile üds birleşimi şeklinde bir sınav olarak düşünülebilinir.

1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü: Toplam 17.5 puandır.
5 soruluk kelime bilgisi
9 soruluk gramer bilgisi

2) Cloze Test bölümü: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3) Cümle Tamamlama: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Çeviri bölümü: Toplam 7.5 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3’er soru şeklinde uygulanır.

5) Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion): Toplam 4 soru 5 puandır. 4 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

6) Duruma uygun ifade etme: Toplam soru 5 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümle bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

8) Anlamca en yakın cümle bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

9) Diyalog Tamamlama: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

10) Okuma: Toplam 20 soru 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4’er soru sorulur.

YDS Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

• YDS’den doçent adaylarının en az 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarının en az 55 alması gerekir. Akademik kadro ilanları için ise her üniversite ve bölüm kendi taban puanını belirlemektedir. Ortalama olarak YDS’den 65 puan alan aday başarılı sayılabilir. Dil tazminatı için ise,

• 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
• 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
• 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
• 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
• 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak değerlendirildiğinden adayların aldıkları puan ayrıca önem kazanmaktadır. Dolayısıyla iyi bir YDS eğitim süreciyle en yüksek puana ulaşmaları gerekir.

YDS Sınavında Kaç Soru Vardır? Sınav Süresi Nedir?

YDS sınavında 80 soru için 150 dakika verilmektedir. YDS Sınavın da ilk 110 ve son 15 dakikasında sınavdan çıkılamaz. YDS Sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Her soru 1,25 puan değerindedir.

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

Doktoraya Başlamak İçin YDS'den Kaç Puan Almak Gerekir?

Doktoraya Başlamak İçin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni 'Yükseköğretim Yasa tasarısına göre , Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den 55 Puan almak gerekir.