2018 TYT Sınav Giriş Belgesi İndir!2018 TYT Sınav Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

ÖSYM'nin ilk olarak uyguladığı baraj niteliğindeki TYT'de başarılı olan adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmeye hak kazanmış oluyorlar.2018 TYT Sınav giriş yerinizi öğrenmek için (http://ais.osym.gov.tr) adresine T.C kimlik numaranız ile giriş yapıp sınav giriş kağıdınızın çıktısını alabilirsiniz.

TYT SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca adayların adreslerine belge gönderilmeyecek. Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, başvuru yaptıkları her TYT için ayrı ayrı, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle beraber ilgili tarihlerde ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını ilgili TYT'de yanlarında bulundurmak zorundadır. İlgili TYT'ye ait Sınava Giriş Belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş Belgesi sadece üzerinde belirtilen TYT için geçerli olacaktır. Bir TYT için düzenlenen belge diğer TYT'ler için kullanılamayacaktır

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret bulunmaması gerektiği, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az bir saat önce hazır bulunmalarının zorunlu olduğu bildirildi.

'Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.'

Nüfus cüzdanında soğuk damga bulunması gerektiği belirtilerek, 'Sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır' ifadesine yer verildi.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarıyla geçerlilik süresi bitmiş pasaportların kabul edilmeyeceği kaydedilerek, TC Kimlik numarasının elle veya daktiloyla sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmaması gerektiği bildirildi.

Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya sınavın geçersiz sayılabileceğinin göz önünde bulundurulması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır, sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Sınav Girecek Arkadaşlara şimdiden Başarılar Dileriz.