2018 ÖSYM’ye Dilekçe Nasıl Gönderilir? – ÖSYM Sonuç Açıklama | Ocak 2021

2018 ÖSYM’ye Dilekçe Nasıl Gönderilir? – ÖSYM Sonuç Açıklama | Ocak 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

2018 ÖSYM’ye Dilekçe Nasıl Gönderilir?

ÖSYM İtiraz Dilekçesi Nereden Gönderilir,ÖSYM ye Dilekçe Nasıl Yollanır,ÖSYM ye Nasıl Dilekçe Gönderilir,ÖSYM ye Dilekçe Nasıl Yazılır?

Adaylar , ‘Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini’ yeniden belge çıkarılması, sınav sonuçlarının incelenmesi vb.isteklerini, ÖSYM’ye bildirmek için kullanırlar.Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini merkezimize yazılı olarak yapacaklardır. Belgegeçer ve e-posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

ÖSYM Genel Amaçlı Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Dikkat: Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden edinecektir.

Adayın (https://ais.osym.gov.tr) adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM başvuru merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde yapılmalıdır.

 “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

 Başvuru sırasında oluşturulan aday başvuru kayıt bilgilerinden “Eğitim Bilgileri” alanındaki resmî belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği
 Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
 Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
 Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği

Genel Amaçlı Dilekçe Örneği İndirmek için Buraya Tıklayınız

ÖSYM Evrak Referans Numarası Almak için Buraya Tıklayınız

ÖSYM Yazışma Adresi (ösym genel amaçlı dilekçe gönderilecek adres):

Adres:ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA
Telefon:444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

ÖSYM ile Alakalı Tüm Soru ve Sorunlar için İletişim Bilgileri Tıklayın!

Kategori: ÖSYM Sonuç Açıklama

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com